Årsmøde for Hovedstadens Radikale Venstre

Sæt kryds i kalenderen. Mere info på vej! Dagsorden for det ordinære årsmøde indeholder som minimum følgende (jf. §4 i vælgerforeningens vedtægter): Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere Formandens beretning til godkendelse Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen Valg af formand Valg af 2 næstformænd, […]