Vælgerforeningens organisering

Hovedstadens Radikale Venstre er en fællesbetegnelse for de tre kommuneforeninger København, Frederiksberg og Tårnby/Dragør.

På grund af sin størrelse fungerer Hovedstadens Radikale Venstre derfor både som storkreds og som kommuneforening for København. Københavns kommuneforening er herunder opdelt i 6 københavnske bydele. Hver bydel og hver kommuneforening har sin egen lokalbestyrelse.

Region Hovedstaden er en af de fem regionsforeninger. Hovedstadens Radikale Venstre har et tæt samarbejde med regionen. Læs mere om Region Hovedstaden på deres hjemmeside her.

Vælgerforeningens øverste myndighed er årsmødet. Alle medlemmer af Hovedstadens Radikale Venstre kan deltage i årsmødet.

På årsmødet vælges formandskabet af foreningen. Formandskabet består af en formand og to næstformænd. 

På årsmødet vælges ligeledes kandidater til folketings- og EU-parlamentsvalg, og der vælges 10 medlemmer til storkredsforsamlingen. Storkredsforsamlingen består af op til 74 medlemmer. Ud over de 10 medlemmer, som vælges på årsmødet, udpeges de øvrige medlemmer af bydele og kommuneforeninger samt i Radikal Ungdom. Storkredsforsamlingens møder er som udgangspunkt åbne for alle. Storkredsforsamlingen varetager vælgerforeningens politiske og økonomiske interesser inden for de af årsmødet fastlagte rammer. Bortset fra årsmødet kan kun storkredsforsamlingen vedtage udtalelser i storkredsforsamlingens navn.

Storkredsforsamlingen konstituerer sig efterfølgende med en bestyrelse og faste udvalg; kandidatudvalg og kampagneudvalg blandt sine medlemmer.

Vælgerforeningen er yderligere beskrevet i vedtægterne

ÅRSREGNSKABER FRA HOVEDSTADENS RADIKALE VENSTRE

Hovedstadens Radikale Venstre aflægger regnskab som en lokal forening under Radikale Venstre. Hovedindtægtskilden er medlemskontingenter, og dernæst kommer den offentlige partistøtte, som fastsættes efter resultatet ved kommunalvalget.

Kommuneforeningen for Tårnby og Dragør kommuner har helt separat økonomi. Den økonomiske relation mellem Hovedstadens Radikale Venstre og Radikale Venstre på Frederiksberg fungerer efter gensidig aftale fra 2015 således, at lokalforeningen på Frederiksberg selvstændigt råder over 45% af medlemskontingenterne fra Frederiksbergs medlemmer.

2022 årsregnskab2021 årsregnskab2020 årsregnskab2019 årsregnskab2018 årsregnskab

Sådan er vi sammen!

Der skal være plads til alle i Hovedstadens Radikale Venstre. Derfor har bestyrelsen vedtaget en samværspolitik og udpeget uvildige kontaktpsersoner. Læs mere via dette link.

Se hvem der sidder i bestyrelsen og de faste udvalg

Følg dette link, hvis du vil se, hvem der sidder i bestyrelsen og de faste udvalg.

Mød bydele og kommuneforeninger

Følg dette link, hvis du vil læse mere om Hovedstadens Radikale Venstres bydels- og kommuneforeninger.