Bestyrelsen og faste udvalg

I foreningsåret 2020/2021 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand
Søs Haugaard (soes@radikalehovedstaden.dk)

Næstformænd
Andreas Holm (1. næstformand med økonomisk ansvar) andreas@radikalehovedstaden.dk
Caroline Breinholt (2. næstformand) caroline@radikalehovedstaden.dk

Valgt af storkredsforsamlingen
Christine Guldbrandsen
Steffen Haurum
Nana Debel
Gitte Hornstrup Dahl
Caroline Stephansen

For Radikale Venstre Frederiksberg
Olivia Laursen (barsel)
Thomas Baark

For Radikale Venstre Tårnby/Dragør
Charlotte Saabye Sørensen

For Radikal Ungdom København
Lucas Honore

Suppleanter
Kristjan Wager
Esbeh Holdt
Noor Jady

Organisering i HRV

Klik her og bliv klogere på, hvordan HRV organiseres, og hvordan man vælges til bestyrelsen og de faste udvalg

Kampagneudvalget

Kampagneudvalget har til opgave at planlægge og koordinere kampagneaktviteter i forbindelse med folketingsvalg og fungerer desuden som kampagneudvalg i forbindelse med valg til Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmer
Andreas Holm
Caroline Breinholt
Clara Halvorsen
Benedikte Alberg Kloth
Kristjan Wager
Lucas Honore (RU København)

 

Kandidatudvalget

Kandidatudvalget har til opgave at gennemføre samtaler med alle kandidater, der ønsker at stille op til en folkevalgt position i regi af Hovedstadens Radikale Venstre.

Medlemmer
Søs Haugaard (formand)
Signe-Mie Riis Jensen
Andreas Holm
Caroline Breinholt
Jens-Christian Navarro Poulsen
Bo Nissen Knudsen
Elisabeth Thieden
Esben Holdt
Viktor Dylander
Bo Jensen
Caroline Stephansen
Stefan Emkjær
Andreas Lundberg
Anne Eskildsen
Troels Arvin
Lucas Honore (RU København)

Suppleanter
Gudny Eysturoy
Nana Debel
Hicham El-Khaled