Bestyrelsen og faste udvalg

I foreningsåret 2021/2022 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand
Søs Haugaard (soes@radikalehovedstaden.dk)

Næstformænd
Caroline Breinholt (næstformand) caroline@radikalehovedstaden.dk
Kristina W. Thomsen (næstformand) signe-mie@radikalehovedstaden.dk

Valgt af storkredsforsamlingen
Christine Guldbrandsen
Nana Debel
Gitte Hornstrup Dahl
Philip Rosenholm
Kristjan Wager
Sally Khallash

For Radikale Venstre Frederiksberg
Thomas Baark

For Radikale Venstre Tårnby/Dragør
Charlotte Saabye Sørensen

For Radikal Ungdom København
Sara Julie Sørensen

Suppleanter
Esben Holdt
Noor Jady

Samværspolitik

Bestyrelsen i HRV har vedtaget en samværspolitik for samværet i foreningen. Læs mere her.

Kampagneudvalget

Kampagneudvalget har til opgave at planlægge og koordinere kampagneaktviteter i forbindelse med folketingsvalg og fungerer desuden som kampagneudvalg i forbindelse med valg til Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmer
Caroline Breinholt
Sofie Kuhn
Gitte Dahl
Kristjan Wager
Lucas Honore

Kandidatudvalget

Kandidatudvalget har til opgave at gennemføre samtaler med alle kandidater, der ønsker at stille op til en folkevalgt position i regi af Hovedstadens Radikale Venstre.

Medlemmer
Søs Haugaard (formand)
Signe-Mie Riis Jensen
Nana Debel
Caroline Breinholt
Jens-Christian Navarro Poulsen
Bo Nissen Knudsen
Elisabeth Thieden
Esben Holdt
Viktor Dylander
Bo Jensen
Caroline Stephansen
Stefan Emkjær
Andreas Lundberg
Anne Eskildsen
Troels Arvin
Valdemar Klinken (RU København)

Suppleanter
Christine Guldbrandsen
Kristjan Wager