Om foreningen

Hovedstadens Radikale Venstre er landets ældste og største radikale vælgerforening. Den blev stiftet den 15. november 1883 med navnet “Kjøbenhavns Liberale Vælgerforening”.

Ordet radikal kom først ind i foreningens navn, da Det Radikale Venstre blev stiftet i 1905, men fra sin stiftelse var foreningen radikal i sin tankegang og i sin opbakning til kandidater, der stillede op mod højreregeringen under Estrup. Var man i 1883 liberal, var man mod Estrup og ikke moderat!

Senere kom Frederiksberg med i vælgerforeningen, selv om navnet København stadig var foreningens navn. I dag omfatter Hovedstadens Radikale Venstre (HRV) fire kommuner og 12 opstillingskredse. I det daglige er der ikke de store kommunale forskelle. Medlemmerne er bosat i Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby, og de fire kommuner udgør den storkreds, som i valgsystemet hedder Københavns Storkreds. Foreningen har en lokal storkredsforsamling, hvor medlemmer fra alle fire kommuner er med. I foreningens bestyrelse kan der ligeledes sidde medlemmer fra alle fire kommuner.

Der er én opstillingskreds i Tårnby/Dragør, to på Frederiksberg og ni i København, men det er karakteristisk for netop hovedstadens vælgerforening, at medlemmerne deltager i opstillingsmøderne, uanset hvilken af kommunerne de bor i. Sådan har man gjort i mere end 75 år, fordi man har ment – og mener – at alle medlemmer skal have lige muligheder for at præge opstillingerne i den storkreds, hvor de bor og er medlemmer.

 

Når vi nærmer os kommunalvalg, bliver der forskelle, idet alle fire kommuner kører deres egne opstillingsmøder. Når det derimod gælder opstillingerne til regionsvalg, er det medlemmerne af Hovedstadens Radikale Venstre, sammen med radikale medlemmer fra både Nordsjælland, Københavns Omegn og Bornholm, der opstiller den radikale liste til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Det kan måske virke lidt bøvlet for nye medlemmer, men på den vis tager vi hensyn til, at Danmark består af kommuner, opstillingskredse og regioner. I det daglige er det en fordel, at vi er så mange medlemmer i vælgerforeningen, idet Hovedstadens Radikale Venstre dermed får en bedre økonomi og kan spille en vigtig rolle for kommunikationen både mellem medlemmerne og de folkevalgte og mellem medlemmer og interesserede vælgere. Langt de fleste af foreningens arrangementer er åbne for alle interesserede, så foreningen lægger vægt på at have lokaler, der er egnede til forskellige aktiviteter, møder, sociale arrangementer, workshops og kurser.

Vi har vores daglige gang på Kompagnistræde 22, København K, som også derfor i dagligdagen kaldes K22, og hvor mange af vores medlemsarrangementer afholdes. Det er desuden her, at formandskabet og sekretariatet har kontor.

Hovedstadens Radikale Venstre er således en forholdsvis kompliceret størrelse, men i HRV er vi alle enige om, at vi først og fremmest skal diskutere og vedtage politik, og det gør vi inden for de organisatoriske rammer, vi har vedtaget.

I det daglige spiller postnumrene ingen rolle. Det er engagementet og argumenterne, der tæller.

Du skal være velkommen til at være med!

Om politikken

Arkiv over valgprogrammer og politiske programmer i Hovedstadens Radikale Venstre

Sådan er vi sammen

Hovedstadens Radikale Venstres samværspolitik finder du her.

Læs mere om HRV

Find ud af, hvordan vælgerforeningen er organiseret, og hvem der er valgt til de forskellige poster.

Bliv aktiv

Vil du gerne være politisk aktiv eller frivillig i vælgerforeningen, så læs mere her.