Pressemeddelse26. oktober 2017

Formandskabet i Hovedstadens Radikale Venstre har modtaget tilkendegivelser fra tre stærke kandidater til at stille op til spidskandidaturet for Radikale Venstre i København til kommunalvalget 2017. … Læs mere
PRESSEMEDDELELSE24. oktober 2017

Bo Nissen Knudsen har dags dato valgt at stoppe som formand i Hovedstadens Radikale. Det beklager Hovedstadens Radikale, men vi kan ikke genkende det billede, som den tidligere formand tegner med sin meget hårde kritik. Vi ser fremad og vil kæmpe hårdt og fokuseret for Radikal politik i København og for at skabe et godt resultat for vores spidskandidat Anna Mee Allerslev og hele Radikale Venstre i Københavns kandidathold. … Læs mere

Radikale Venstre ønsker politisk nybrud på Frederiksberg30. august 2017

Radikale Venstre på Frederiksberg har efter 24 års samarbejde med Konservative besluttet, at der er behov for en nyorientering af politikken i kommunen. Partiet vil derfor gå til kommunalvalg i samarbejde med en grøn koalition af partier, der deler ambitioner om et mere progressivt, grønt og visionært Frederiksberg, som satser markant mere på børn og unge, og en ansvarlig økonomisk politik. Radikale Venstre på Frederiksberg har besluttet ikke at forny det valgforbundet med blå blok, som partiet ellers de seneste 24 år har været en del af. Partiets spidskandidat Lone Loklindt forklarer: - Forud for det kommende kommunalvalg har vi benyttet lejligheden til både at kigge indad og kigge fremad. Det har været en grundig proces internt i partiet, og jo længere vi er kommet i refleksionerne, jo mere har det stået klart for os, at det faste samarbejde med blå blok er kørt fast og ikke peger fremad. - Selvom vi har været en del af det ledende flertal i kommunen, må vi erkende, at vi føler os stadig længere væk fra partierne i blå blok. Vi oplever, at der mangler politisk mod til at prøve nyt, et fravær af større visioner, en stærk højredrejning og at der føres en ufrugtbar blokpolitik, særligt orkestreret af Liberal Alliance. Endelig tror vi, det vil være sundt for kommunen med en ”politisk udluftning” og et opbrud med den ”Korsbæk-mentalitet”, der har hersket lidt for længe. SR ny samarbejdsakse Radikale Venstre har forud for beslutningen lavet sonderinger med Socialdemokraterne, som er mundet ud i en række fælles pejlemærker herunder, at skatten skal holdes i ro. Samtidig har partiet besluttet at indgå i et teknisk valgforbund med S, SF, Alternativet og Enhedslisten, som deler vores ønsker om en politisk nyorientering og et grundlæggende skifte i politisk kultur. - Vi ser langt bedre muligheder for både at realisere vores politiske ønsker og forfølge ambitionen om at skabe en moderne, grøn storby præget af socialt hensyn, liberalt livssyn og globalt udsyn i et samarbejde, som tager afsæt i samarbejde med Socialdemokratiet, udtaler hun. Lone Loklindt peger på særligt tre områder, hvor Radikale Venstre i sine prioriteringer adskiller sig markant fra det nuværende borgerlige flertal på rådhuset: - For det første ønsker vi en langt mere grøn, bæredygtig byudvikling. Vi ønsker langsigtede investeringer i flere grønne byrum, en ambitiøs grøn indkøbspolitik, og så vil vi være den by, der genbruger mest og bruger ressourcerne bedst. - For det andet kan vi ikke investere i noget mere meningsfuldt end i vores børn, unge og i uddannelse. Vi vil investere i endnu bedre skoler, så vi sikrer at alle børn får en stærk start på livet. Det vil betale sig mange gange igen. - For det tredje vil vi ikke prioritere grundskyldssænkninger, der kun begunstiger de 1500 husejere i kommunen. I de næste mange år bør eventuelle økonomiske råderum investeres i at forbedre livskvaliteten for alle kommunens borgere. Vi vil være garanter for en bundsolid økonomi i Frederiksberg Kommune, og kommer det til større overskud vil vi vil meget hellere bruge det eventuelle råderum på at lette personskatten. Hun afslutter: Frederiksberg kommune har landets allerbedste forudsætninger for at vise vejen i forhold til at skabe fremtidens moderne storby. Derfor giver det meget mening for os at skifte side og samarbejde med en mere grøn, fremtidsorienteret koalition, som tør kigge længere frem i tiden, hæve ambitionerne og skabe langsigtede, bæredygtige løsninger til gavn for kommunens borgere. Kontaktinfo: Lone Loklindt, telefon: 53 64 16 44 … Læs mere


Felix Døssing går af som 1. næstformand25. august 2017

1. Næstformand med økonomisk ansvar i Hovedstadens Radikale Venstre, Felix Døssing, nåede at bestride posten i to et halvt år før han valgte at trække sig i midten af august med formel udtrædelse 4. september. Han trækker sig, da han ikke føler, at han har kunne afsætte den tid, som var nødvendig i rollen som 1.næstformand samtidig med, at han også skulle forske og arbejde med sin Ph.D. … Læs mere


Næstformanden har ordet: Valgkampen i København byder på organisationsforandringer10. august 2017

Med 16 kandidater på stemmesedlen i København af forskellig uddannelsesmæssig baggrund går vi efter sommerferien ind i valgkampens slutfase. Hovedstadens sekretariat vil blive opnormeret til et valgkampssekretariat og den nye organisationssekretær, Malthe, skal sammen med Andreas, den politiske sekretær, føre os sikkert ind i september, oktober og november. … Læs mere


Aktiviteter

29. novStorkredsbestyrelsesmøde
16. decJulefrokost
1. febStorkredsbestyrelsesmøde
18. aprStorkredsbestyrelsesmøde
Vis alle arrangementer

Nyt i filarkivet

2. Mar2016_Referat_Generalforsamling_Købe..
Vis alle filer

Hovedstadens Radikale Venstre — Kompagnistræde 22, 1208 Kbh. K — CVR: 13946442 — tlf. 5056 1848 — hovedstaden@radikale.dk