Årsmøde 2025

Bydelsforeningen Vesterbro-Valby-Kgs. Enghave vil for første gang i 11 år stå for årsmødet i Hovedstadens Radikale Venstre.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 25. maj 2025, så du ikke går glip af den vigtige dag.
Det Færøske Hus på Vesterbrogade i København vil udgøre den fysiske ramme for mødet.
Indskrivning fra kl. 09.45. Mødet begynder kl. 10.30.
Yderligere info om årsmødet følger.
Foreløbig dagsorden
1. Velkomst v. Stefan Emkjær og Viktor Dylander
2. Valg af dirigenter og konstatering af årsmødets gyldighed
3. Valg af referent og valg af stemmetællere
4. Forpersonens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent for vælgerforeningen
7. Valg af storkredsforperson
8. Valg af 2 næstforpersoner
9. Optakt til kommunal- og regionsrådsvalget 2025
10. Behandling af indkomne forslag
FROKOST
11. Kandidatudvalgets beretning
12. Beslutning om principperne for opstillingen
13. Opstilling af 12 folketingskandidater
14. Valg af 2 europaparlamentskandidater og 2 suppleanter
15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
16. Valg af 10 medlemmer til storkredsforsamlingen
17. Uddeling af Marianneprisen og Manneken Pis-prisen
v. Nana Debel og Alina Protsyk
18. Eventuelt og evaluering
Læs mere her.