Hvordan bliver man aktiv?

Som medlem har du en unik mulighed for at præge Radikale Venstres politik og udvikling. Du kan deltage i events og arrangementer i din lokale forening og være med til at bestemme, hvem Radikale Venstres kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd, og Folketinget skal være. Du kan være med på Radikale Venstres landsmøde og stemme om resolutioner, om hvem der skal være landsformand, europaparlamentskandidater og meget mere. Du kan deltage i den interne debat om den politik, Radikale Venstre fører, på medlemsnetværket, i din kommuneforening og til medlemsarrangementer. 

Og du kan stille op og blive valgt til din forenings bestyrelse, Landsforbundets hovedbestyrelse og andre tillidsposter. 

Mød din bydels- eller kommuneforening

Din adresse afgør hvor du hører til.

For nye medlemmer

Vi afholder løbende intromøder for nye medlemmer. På intromøderne kan du høre om, hvordan Hovedstadens Radikale Venstre er organiseret, herunder bydelene og kommuneforeningerne, du hører om hvilke aktiviteter, du kan blive en del af, og du møder nogle af de folkevalgte politikere i Hovedstaden. Vi anbefaler alle nye medlemmer, at deltager i et intromøde, da det er den korteste vej til at blive aktiv i foreningen.

Se kalenderen for, hvornår det næste intromøde finder sted.   

Du kan også følge Hovedstadens Radikale Venstre på Facebook for at få info om begivenheder og aktuelle informationer. 

Hovedstadens Radikale Venstre er drevet af frivillige kræfter. Der er mange måder at engagere sig på inden for sociale aktiviteter, valgkampe, tillidsposter og politikudvikling. 

Aktiviteter

Vi er som forening afhængige af, at alle bidrager til at løse de frivillige opgaver. Her er en oversigt over hvilke aktiviteter, du kan engagere dig i.

Politikudvikling

I forbindelse med udarbejdelse af valgprogrammer mod kommunal- og regionalvalg afholdes der workshops, der er åbne for alle medlemmer. Her kan alle bidrage til debatten. Workshops fremgår af aktivitetskalenderen.

I Storkredsforsamlingen vedtages politiske resolutioner, som definerer vores holdning til diverse politiske emner. Alle er velkommen til at deltage i debatten af resolutionerne.

Du finder nogle af de tidligere valgprogrammer for København samt politiske programmer på denne hjemmeside.

Organisation

Alle medlemmer kan stille op til Storkredsforsamlingen. Når du er valgt til storkredsforsamlingen, kan du stille op til bestyrelsen. Du vælges til Storkredsforsamlingen igennem din lokalforening eller direkte på årsmødet.

Alle medlemmer kan deltage i Radikale Venstres landsmøde, der afholdes hvert år i september i Nyborg.

Årsmødet og landsmødet fremgår af aktivitetskalenderen.  

Aktivitetskalenderen

Alle aktiviteter i Hovedstadens Radikale Venstre

Socialt

Som vælgerforening er vi selvfølgelig optaget af at lave politik, men vi er også optaget af at være sammen under sociale rammer. Derfor afholder vi hen over året en række sociale arrangementer, der dels handler om politik, dels handler om at være sammen i festligt lag. Alle medlemmer kan foreslå arrangementer, og der er altid brug for en hjælpende hånd til at få gennemført de sociale arrangementer.   

Eventsupporten kan give sparring, hvis du vil lave et arrangement.  Kontakt sekretariatet for at høre mere.  

Valgkamp

Når der er valgkamp, trækker alle medlemmer i arbejdstøjet for at give en hjælpende hånd med at sprede de radikale budskaber ud over by og land. Der er mange praktiske opgaver forbundet med at føre valgkamp. De konkrete opgaver vil blive meldt ud, så medlemmerne har mulighed for at melde sig til dem.  

Læs mere om HRV

Find ud af, hvordan vælgerforeningen er organiseret, og hvem der er valgt til bestyrelsen.