Årsmøde for Hovedstadens Radikale Venstre

Sæt kryds i kalenderen. Mere info på vej! Dagsorden for det ordinære årsmøde indeholder som minimum følgende (jf. §4 i vælgerforeningens vedtægter): Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere […]