Nyvalgt formandskab og folketingskandidater for 2024-2025

Hovedstadens Radikale Venstre stiller hvert år med 12 folketingskandidater til de 12 valgkredse i Københavns Storkreds. Vi har rullende valg af kandidater, hvilket vil sige, at vi på et hvert givent tidspunkt er klar med et helt hold af folketingskandidater – også i de år, hvor der ikke er valg. Dette skyldes, at vi i sagens natur aldrig kan forudsige, hvornår valget kommer.

Men vi har faktisk også rullende valg af to kandidater til Europa-Parlamentet, selvom valgdagen ligger fast hvert femte år. Dette skyldes, at vi ønsker at have aktive EP-kandidater uden for valgårene.

Hvert år vælger vi også tre personer til formandskabet – storkredsformanden og to næstforpersoner.

Alle disse valg finder sted på årsmødet i Hovedstadens Radikale Venstre, der er vælgerforeningens højeste myndighed og generalforsamling.

Årsmødet 27. april 2024 blev holdt i Kulturstation Vanløse. Valgresultatet blev som følger:

Formandskab:
Storkredsformand:
Viktor Dylander,
valgt ved akklamation

1. næstforperson:

Dan Kreutzfeldt, 125 point

2. næstforperson:

Stefan Emkjær, 99 point


Europaparlamentskandidater valgt på årsmødet 27. april 2024: 
1. Sigrid Friis
2. Lars Fogh Mortensen
valgt ved akklamation
2 suppleanter:
ingen valgte
Der var ingen øvrige kandidater.

Folketingskandidater valgt på årsmødet 27. april 2024 – navn, point, kreds:

1. Samira Nawa, 507 (Nørrebro)
2. Thomas Rohden, 425 (Falkoner)
3. Maria Georgi Sloth, 345 (Sundbyvester)
4. Frederik Rosberg, 253 (Slots)
5. Thomas Markmann, 243 (Brønshøj)
6. Charlotte Burgess, 205 (Østerbro)
7. Mikkel Senna Odoom, 185 (Sundbyøster)
8. Emil Moselund, 182 (Tårnby)
9. Anders Højsted, 164 (Bispebjerg)
10. Lukas Lunøe, 155 (Vesterbro)
11. Kasper Lisdorf, 147 (Valby)
12. Andreas Lohmann, 141 (Indre by)
Der var ingen øvrige kandidater.
Point i alt: 2952
Afgivne stemmer: 82
Ingen blanke eller ugyldige stemmer
Til orientering er folketingskandidatlisten rangeret af medlemmerne ved pointmetoden. Hvis der skulle komme folketingsvalg mellem nu og næste årsmøde, er det altså nedenstående liste og rangering, der indleveres til myndighederne som Radikale Venstres kandidatliste i Københavns Storkreds. Kandidaterne vil dog stå øverst i deres respektive opstillingskreds (i parentes).