Konstituerende storkredsforsamlingsmøde

Huset i Magstræde

På det konstituerende storkredsforsamlingsmøde vælges blandt andet medlemmer til Radikale Venstres hovedbestyrelse, HRV's bestyrelse, kampagneudvalg og kandidatudvalg.