Kristine Ammitzbøll-Bille

  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Om Kristine Ammitzbøll-Bille

Jeg er 41 år, gift, mor til tre og har altid boet i byen.

Uddannet bachelor i statskundskab og cand.soc i politisk kommunikation og ledelse. Selvstændig og forfatter til “Alle Danmarks Kvindelige Ministre” (Gyldendal 2024). 

Følg mig på både Facebook, Instagram, X og LinkedIn.

Mærkesager

Grøn omstilling

Hver 10. københavner dør for tidligt på grund af den alt for høje luftforurening i byen. Endnu flere rammes af alvorlig sygdom. 

Men det skal ikke være en betingelse for at bo i byen, at man får forpestet sine lunger.

Jeg vil knokle for:

  • Ren luft
  • Flere grønne åndehuller
  • At fossile brændsler udfases

Plads til forskellighed

København skal være en mangfoldig by med plads og rummelighed, hvor man kan bevæge sig både sikkert og frit. Og så skal der være fleksibilitet til forskellige faser i livet.

Jeg vil kæmpe for:

  • Lige rettigheder, samme muligheder og frihed for diskrimination uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksualitet, religion eller handicap
  • Repræsentation på tværs af forskellige samfundsgrupper. 
  • Bedre daginstitutioner og fleksibelt arbejdsliv

En stærk hovedstad

Hvad, der er godt for København, er godt for hele landet. Staten skal derfor i højere grad støtte op om sin hovedstad. 

Og Radikale ved, at økonomisk ansvarlighed er forudsætningen for at kunne føre en rummelig politik.

Hvad, der er godt for København, er godt for hele landet. Staten skal derfor i højere grad støtte op om sin hovedstad. 

Jeg vil arbejde for:

  • En veldrevet kommune med en ansvarlig økonomi
  • Større statslig støtte til blandt andet at gøre hovedstadens hovedfærdselsårer mere miljø- og klimavenlige 
  • At kommune og stat sammen påtager sig deres ansvar for forureningen i Københavns Havn

Der er stadig masser at gøre i verdens bedste hovedstad.

Stem Ammitzbøll-Bille for et stærkt, mangfoldigt og grønt København.
Radikale B

Kontakt Kristine Ammitzbøll-Bille

9 + 13 =