Storkredsforsamlingsmøde 3. april 2024

Storkredsforsamlingsmødet onsdag den 3. april 2024 sætter fokus på kommunalpolitik i København.

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3. Meddelelser fra bestyrelsen, lokale foreninger, regionen, Radikal Ungdom m.fl.
  4. Status på kandidatfeltet forud for årsmødet
  5. Indkomne forslag til årsmødet, herunder vedtægtsændringsforslag
  6. Orientering om kandidatudvalgets nye forretningsorden
  7. Behandling af resolutionsforslag vedr. koranlov og folketingsoplysning
  8. Drøftelse af kommunalpolitik i København v. Mia Nyegaard
  9. Eventuelt og evaluering

Tilmeld dig mødet og evt. fællesspisning her:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6c2ekgz72y

Sted: Partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208