RV Indre By og Christianshavn: Generalforsamling

Denne begivenhed har fundet sted.

RV Indre By og Christianshavn: Generalforsamling

5. februar 2022 11:00 13:00

Det er blevet tid til den ordinære generalforsamling i bydelsforeningen for Radikale Venstre Indre By & Christianshavn.

Her skal vælges 1 kandidat til anbefaling til det ekstraordinære årsmødes valg af folketingskandidat for 3. kreds.

Dato: lørdag den 5. februar 2022

Tidspunkt: 11:00- ca. 13:00

Sted: Kompagnistræde 22, DK-1208/partilokalerne

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til optagelse på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 22. januar.

Mødet følger den relevante vedtægt for Hovedstadens Radikale Venstre (vælgerforeningen), som bydelsforeningen hører under (§14, stk. 2-4):

“Bydelsforeningerne varetager vælgerforeningens politiske og organisatoriske interesser i lokalområderne samt sikrer rammerne for den lokale, politiske samtale mellem medlemmerne, lokaludvalgsrepræsentanter og folkevalgte. Bydelsforeningerne vælger repræsentanter til lokalråd og indstiller til lokaludvalg.” etc.

Dagsorden for generalforsamlingen 5. februar 2022:

 1. Valg af dirigent*
  1. Bestyrelsen indstiller Gert Vincent
 2. Valg af referent*
 3. Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning til godkendelse
 6. Indlæg ved landsformand Mikkel Sarbo
 7. Indlæg ved kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard
 8. Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)*
  1. Bekræftede aspiranter pr. 20.01.2022: Clara Halvorsen | Jes Vissing Tiedeman | Julie Herdal Molbech | Martin Schepelern
   PAUSE
 9. Regnskabsfremlæggelse for 2021 ved kasserer Steen Juhl Olesen
 10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. §6, stk. 2-4
 11. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsforsamlingen* 
 12. Valg af formandskab*
  1. Bekræftede formandskandidater pr. 20.01.2022: Viktor Dylander
 13. Valg af bydelsbestyrelse*
 14. Valg 1 medlem og 2 suppleanter for hver af de to lokaludvalg dækkende bydelsforeningens geografiske område (Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg) for en fireårig periode*
  1. Bekræftede kandidater Indre By pr. 20.01.2022: Steen Juhl Olesen
  2. Bekræftede kandidater Christianshavn pr. 20.01.2022: Gert Vincent
 15. Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)*
 16. Eventuelt

*Valghandlinger

Bydelsforeningen er ansvarlig for valg af 1 anbefaling til folketingskandidat forud for storkredsens årsmøde. I år er der ekstraordinært årsmøde med valg af kandidater 27. februar.

Ønsker du at stille op som folketingskandidat?

Ønsker du at opstille som folketingskandidat, kontakt da gerne bydelsformand Viktor Dylander (dylanderv@gmail.com) for at få mere information om kravene til denne post. Screeningprocessen for opstilling til eksterne valg i Hovedstadens Radikale Venstre ser ud som følger:

 1. Aspiranten deltager i Kandidatudvalgets screeningsamtale i januar med afklaring af aspirantens egnethed som kandidat
 2. Aspiranten kan opstille ved en eller flere af bydels- og kommuneforeningernes generalforsamlinger i februar-marts for at opnå valg som anbefalet aspirant forud for storkredsens årsmøde
 3. Aspiranten kan opstille ved storkredsens årsmøde for at opnå valg som folketingskandidat

Der er seks bydelsforeninger og to kommuneforeninger i Hovedstadens Radikale Venstre. Der er i alt 12 folketingskredse, der skal besættes med én person i hver. Man kan ikke nomineres i flere kredse, og Hovedstadens Radikale Venstre tillader ej heller dobbeltmandater.

Ønsker du at stille op som medlem af eller suppleant til lokaludvalget?

Københavns Kommune har 12 lokaludvalgene, der hver fungerer som bindeled mellem borgerne i de forskellige bydele og Borgerrepræsentationen på rådhuset. Udvalgene skaber dialog med byens borgere og rådgiver kommunen om sager, der har særlig betydning for lokaludvalgenes geografiske områder.

I år skal der vælges 1 radikal repræsentant til, og 2 suppleanter, for både Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg for de næste fire år. De nuværende repræsentanter er:

 • Indre By: Steen Juhl Olesen
  • Suppleanter: 2 vakante pladser
 • Christianshavn: Gert Vincent
  • Suppleanter: 1. Marie Kruchov // 2. Kristian Hvidt

Man er velkommen til at kontakte bydelens formandskab for mere information om posterne. Både Steen Juhl Olesen og Gert Vincent genopstiller.

Ønsker du at stille op til formandskabet eller bestyrelsen?

Bestyrelsen er bydelsforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen disponerer budgettet og planlægger og afvikler foreningens arrangementer. Desuden vedtager vi politiske udtalelser om lokale emner og skriver politiske resolutioner til landsmødet. Den nuværende bestyrelse har et godt sammenhold.

Hvis du ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde, vil vi stærkt opfordre dig til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud, vi har egen forretningsorden, og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned er det et foreningsletled. Ønsker du at påtage dig mere ansvar, kan du overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 6 og 7). Endelig kan man stille op som formand eller næstformand. Viktor Dylander genopstiller som bydelsformand.

Ønsker du som medlem af storkredsforsamlingen eller som delegeret til landsmødet 2022?

Storkredsforsamlingen er Hovedstadens Radikale Venstres øverste myndighed mellem årsmøderne. Mødeaktiviteten er på omtrent seks årligt. Der skal vælges omkring 6-8 (det præcise antal afhænger af opgørelsen af bydelsmedlemstallet forud for generalforsamlingen) medlemmer hertil fra bydelsforeningens side. Bydelsformanden er født medlem af storkredsforsamlingen.

Landsmødet er partiets øverste myndighed. Bydelsforeningen skal vælge omtrent 10-12 (det præcise antal afhænger af opgørelsen af bydelsmedlemstallet forud for generalforsamlingen) delegerede her til fra bydelsforeningens side. Delegerede nyder stemmeret ved landsmødet i modsætning til alle andre.

Vel mødt den lørdag den 5. februar kl. 11.00.

mvh.

Nina Høst-Madsen (n.fmd.) & Viktor Dylander (fmd.)

Detaljer

Dato:
5. februar 2022
Tidspunkt:
11:00 – 13:00