RV Brønshøj/Husum/Vanløse: Generalforsamling

Kære medlem af Radikale Venstre i Brønshøj/Husum/Vanløse

Du inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Radikale Venstres bydelsforening i Brønshøj/Husum/Vanløse.

Hvis du ønsker at bidrage til arbejdet i bydelsforeningen, vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsen eller til de andre tillidsposter.

Tidspunkt: Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.30
Sted: Kulturhuset Pilegården – Mødelokale 7, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, mindst 4, højst 10
8. Valg af medlemmer og stedfortrædere til vælgerforeningens storkredsforsamling
9. Valg af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsforsamlingen
10. Valg af revisor
11. Bydelsforeningens indstilling af folketingskandidat
12. Eventuel indstilling til lokaludvalg
13. Status fra kandidater til kommunal- og regionsrådsvalg
14. Eventuelt


Radikale hilsner,
Bestyrelsen for bydelsforeningen i Brønshøj-Husum-Vanløse