Radikale Venstre Frederiksberg: Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem på Frederiksberg,
 
Radikale Venstre Frederiksberg indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. februar kl. 19-21.
Mødet finder sted i vores lokaler Kompagnistræde 22 i indre by. Indgang via glasdør.
 
Mødet har kun til formål at indstille to folketingskandidater til valg på årsmødet den 27. februar 2022 i Vartov.
Hovedstadens vælgerforenings bestyrelse har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge folketingskandidater til alle kredse i hovedstaden og prioritere dem. Dette sker normalt på årsmødet, men da der er mange kredse ledige i øjeblikket ønsker bestyrelsen at sikre en kampklar hovedstad.
 
Frederiksberg har to kredse og følgende kandidater har indtil videre stillet sig til rådighed.
Falkonerkredsen: Ruben Kidde
Slotskredsen: Emilie Normann, Martin Schepelern og Lartey Lawson

Der vil komme flere kandidater til inden afholdelse af mødet eller på mødet.
Der vil blive udsendt præsentation ca. en uge før mødet af de kandidater, der på det tidspunkt har tilkendegivet de ønsker at stille op.
 
Efter indstilling af kandidater vil det være muligt at møde vores folkevalgte på Rådhuset til en kort uformel dialog om deres første tid på rådhuset.
 
Alle medlemmer på Frederiksberg er velkomne. Dog er det kun medlemmer, der har været medlem siden 22. december 2021 som har stemmeret.
 
Der er tale om en ekstraordinær generalforsamling jævnf. paragraf 7 i vores vedtægter. som du finder på
Frederiksberg – Radikale Hovedstaden
 
Spørgsmål kan rettes til formanden Anne Eskildsen på alwe72@hotmail.com