Onlinemøde om strukturplanen for Nordhavn v. By og Havn

Bydelsforeningen Østerbro har den glæde at invitere HRV’s medlemmer til en eksklusiv virtuel gennemgang af strukturplanen for Nordhavn.

Strukturplanen er afgørende for at skabe de overordnede rammer for byudviklingen i Nordhavn. Vi ønsker at inddrage der radikale bagland i indholdet af den, og det vigtige arbejde, som By og Havn vil kunne anvende i det videre arbejde med strukturplanen.

Under oplægget vil i få en detaljeret præsentation af planens formål og indhold af udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen fra By & Havn. Der vil være mulighed for enkelte spørgsmål.

For tilmelding kontakt venligst Andreas Lundberg på andreaslundberg92@gmail.com.

Vi ser frem til at have jer med og til at give jer førstehånds indsigt i Nordhavns udvikling, som By og Havn, sammen med Københavns Kommune er i spidsen for!