Møde i Storkredsforsamlingen

I henhold til vedtægternes § 12 stk. 2 indkaldes de i København bosiddende medlemmer af StoF og de opstillede kandidater til Borgerrepræsentationen til møde onsdag 2 juni kl 19.30 til drøftelse af og beslutning om retningslinjerne for indgåelse af valg- og-/eller listeforbund op til kommunalvalget i København i år. Efter dette (ca. kl 20.00) er der oplæg om ghetttoplanen ved BR-gruppen, hvor alle medlemmer af Radikale Venstre er velkomne.
Mødet vil være fysisk og I bedes tilmelde jer via følgende billetlink: https://place2book.com/da/sw2/sales/9pa8cx74jl
Information om mødelokale vil blive sendt til jer senere, da dette afhænger af antallet af deltagere.
 
Dagsorden:
1) Velkommen
2) Valg af dirigent
4) Drøftelse af og beslutning om retningslinjerne for indgåelse af valg- og-/eller listeforbund op til kommunalvalget i København i år – Bilag 1
5) ca. kl. 20.00: Drøftelse og debat af ghettoplanen – Bilag 2
6) Eventuelt
7) Evaluering af dette møde
 
Bilag 1:
Til orientering var retningslinjerne ved KV17 som følger: Storkredsbestyrelsen bemyndiger den siddende BR-gruppe og formandskabet i foreningen til at forhandle en aftale om valgforbund som: – må vurderes til at give den bedst mulige chance for at resultere i et ekstra radikalt mandat.
 
Bilag 2:
Ghettolovgivningen stiller håndfaste krav om ændringer i beboersammensætningen i de områder, der udpeges som ghettoer. Desværre leder det til udskamning af hele boligområder, forskelsbehandling og i sidste ende nedrivning af boliger. Det seneste udspil fra regeringen lægger op til at stramme reglerne, og derfor inviterer vi til oplæg og debat om ghettolister, udsatte boligområder og konsekvenser af regeringens nyeste udspil om parallelsamfund mv.
 
Kontorchef for Center for byudvikling i Københavns Kommune Rune Lyngvig Jespersen fortæller om ghettolovgivningens krav til kommunerne og hvordan man implementerer disse i København samt mulige konsekvenser af regeringens udspil om parallelsamfund. Herefter er der debat med deltagelse fra Boligordfører Samira Nawa i løbet af aftenen.