Møde i storkredsforsamlingen

Dagsordenen
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Afkriminalisering af hårde stoffer v. Katrine Kildgaard
4. Orientering fra Københavns Borgerrepræsentation v. Katrine Kildgaard og Kashif Ahmad
  – Overførselssagen (mini-budgetaftale)
  – Tab af mandat til Alternativet
5. Debat om foreningens tab af folkevalgte
  – Vælgerforeningen har gennem de seneste år, på den ene eller anden måde mistet 4 folkevalgte. Vi bør som forening, sammen reflekterer over hvad det skal betyde for vælgerforeningen i tiden fremover.
6. Forslag til Landsmødet
”At tillidsposter i Radikale Venstre fremover angives kønsneutralt ved at erstatte “-mand” med “-person” i vedtægter på alle niveauer i foreningen.”
7. Evt.