Møde i bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre

1) Velkommen og valg af referent
2) Opfølgning fra mødet den 22. August

PAUSE ca 19.35—19.50

3) FT22
4) Datoer for næste BHRV møder 12/10, 21/11, 27/11 (seminar)

5) Eventuelt
6) Hvad skal kommunikeres ud fra dette møde?
7) Evaluering af dette møde