Konstituerende bestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre

Denne begivenhed har fundet sted.

Konstituerende bestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre

8. juni 2023 18:00 21:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Opfølgning fra referat
 4. Indkomne forslag
  4a. Præsentationsrunde og forventningsafstemning til arbejdet og kommunikation (LINK)
  4b. Drøftelse af arbejdsprogram/årsplan for foreningen 2023-2024 (BILAG 01+02)
  4c. Evaluering af seneste arrangementer – årsmøde, konst. storkredsforsamlingsmøde, grundlovsmøder
  4d. Bestyrelsens signering af årsmødereferat og referat af konst. storkredsforsamlingsmøde
  4e. Konstituering af bestyrelsen, herunder samarbejdet med Radikal Ungdom til opfølgning i august
  4f. Behandling af ændringsforslag til bestyrelsens forretningsorden (BILAG 03)
  4g. Gennemgang af vælgerforeningens økonomi & restanter v. Dan/Anna (BILAG 04)
  4h. Debat om tab af folkevalgte v. Kim
  4i. Opfølgning på partiets medlemmer af Skatteankenævnet
  4j. Fastsættelse af opstillingsproces for kommunalvalget i København 2025 (BILAG 05)
  4k. Valg af bestyrelsens repræsentant i kampagneudvalget
  4l. Behandling af forslag fra folketingskandidat Thomas Markmann (BILAG 06)
  4m. Drøftelse af sag vedr. muligt dobbeltmandat i København (LUKKET)
  4n. Fastsættelse af mødedatoer for minimum ét kvartal
 5. Siden sidst
  5a. Ledelsen & sekretariatet
  5b. Bydels- og kommuneforeninger & lokaludvalg (BILAG 07)
  5c. Radikal Ungdom
  5d. Folkevalgte & kandidater
  5e. Landsforbundet & regionsforeningen
 6. Nyt fra udvalg
  6a. Stående udvalg
 7. Eventuelt og evaluering

Detaljer

Dato:
8. juni 2023
Tidspunkt:
18:00 – 21:00