Generalforsamling: RV København S

Mødet afholdes hos:

Hovedstadens Radikale Venstre

Kompagnistræde 22

1208 København K.

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af referent

3. Valg af dirigent

4. Forpersonens beretning til godkendelse

5. Regnskab v/ kasserer og budget.

6. Valg af forpersonskab – forperson og næstforperson

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Beretning fra lokaludvalgene v/ Jørgen Mark Petersen (Amager Øst) og Mark Gray (Amager Vest)

10. Beretning fra Københavns kommune v/ Katrine Kildgaard (Tidspunktet afhænger af pause i BR-møde)

11. Bydelsforeningens anbefaling til opstilling af folketingskandidater til, hhv. Sundbyøst og Sundbyvest valgkredse.

Kandidater kendt af bestyrelsen:

  • Peter Zinckernagel
  • Thomas Rohden

12. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4

Antal pladser: 8

13. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen

Antal pladser: 18 (nøjagtigt tal kommer inden mødet)

Da antallet kan reguleres, skal de valgte suppleanter prioriteres.

14. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Radikale Venstre Kbh S