Forberedende møde i Københavns kandidatudvalg 12. juni 2023

Denne begivenhed har fundet sted.

Forberedende møde i Københavns kandidatudvalg 12. juni 2023

12. juni 2023 18:00 20:00

Der er møde i Københavns kandidatudvalg. Mødet vil fokusere på forberedelsen af kommunalvalget i København 2025. 

Kandidatudvalget varetager opgaverne forbundet med det opstillingsmøde, som opstiller kandidater til Borgerrepræsentationen. I denne forbindelse deltager kun de medlemmer som er bosiddende i Københavns Kommune.

Mødet er lukket.

Dagsorden
1. Formalia
2. Gennemgang af opstillingsproces for kommunalvalget i København 2025
3. Beslutning om rammerne for samtaler med kandidataspiranterne
3a. Mødedatoer for samtalerne med kandidataspiranterne
3b. Hvem og hvordan, der holdes samtaler med kandidataspiranterne
3c. Kommunikation
3d. Øvrige
4. Eventuelt og evaluering af mødet