Ekstraordinært (virtuelt) storkredsforsamlingsmøde

Vi indkalder hermed til et ekstraordinært og virtuelt StoF-møde tirsdag den 28. juni kl. 18.00 i anledning af de forslag til vedtægtsændringer som skal behandles på landsmødet 17.–18. september.

Jf. partiets vedtægter (§ 20, stk. 2) er det kun kommuneforeninger som kan stille ændringsforslag til de indkomne forslag, og Hovedstadens Radikale Venstre tæller i denne sammenhæng som en kommuneforening. Bemærk således at enkelte medlemmer ikke kan stille ændringsforslag til de indkomne forslag.