Thomas Markmann

  • Folketingskandidat i Brønshøj-kredsen
  • Bestyrelsesmedlem i Brønshøj/Husum/Vanløse Bydelsforening
  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Om Thomas Markmann

Jeg er opvokset på Falster, langt ude på landet, i et hjem uden klaver, socialt eller økonomisk overskud. Min mor havde dårlige nerver, som det hed dengang, og spiste piller hele tiden. Min far var langtidsledig, og kunne slet holde styr på en skoletræt ballademager, som mig. Efter 9. klasse var jeg færdig med skolen, og kom lære som smed, og mit liv var generelt på vej i en rigtig uheldig retning. I dag bor jeg i Husum, med min kone og tre af mine fire børn, og er selvstændig manuskriptforfatter på 13 år. Er pt. en Danmarks mest spillede dramatikere.

At bryde denne sociale arv, som det så “smukt” hedder på nydansk, har været en længere rejse, og min absolut største bedrift. Det er nok også den rejse som er skyld i, at der på et ret tidligt tidspunkt i mit liv, tændtes en politisk ild i mig. En ild der i mine første ungdoms-år brændte ude på venstrefløjen, for jeg synes jo at der var så meget social uretfærdighed til, både på Falster og i verden. De seneste 20 år har den dog haft sit arnested hos Radikale Venstre, fordi jeg fandt ud af, at man jo her godt kan være humanist, og så samtidig være en frihedselskende liberalist, der tror på at tillid og ansvarlighed, går hånd i hånd.

Udover at arbejde som manuskriptforfatter er jeg meget engageret i hele det kulturpolitiske og faglige arbejde bagved. Jeg er pt. formand for Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, er udpeget til Statens Kunstfonds Repræsentantskab, sidder i Danske Dramatikers bestyrelse, hvor jeg blandt andet har været en del af forhandlingsudvalget, og er domsmand ved Retten på Frederiksberg.

Mærkesager

Kulturpolitik
Det er en skændsel, at dansk kulturpolitik altid er henvist til at være krymmel’en på toppen af lagkagen, som man først kigger på, når alle de “rigtige” problemer er løst. At kulturpolitik aldrig har været et tema i en valgkamp, eller for den sags skyld, en mærkesag for nogen regering. At alle hylder dens enorme værdi, men at ingen for alvor vil lade det afspejle sig økonomisk.
Jeg vil kæmpe for et opgør med de gratis skåltaler, og arbejde for at vi bliver konkrete og begynder at tale kroner og ører. Herunder ønsker jeg et opgør med den utalte skævvridning der ligger i, at indholdsproducenterne (forfatterne, billedkunstnerne, musikerne, manuskriptforfatterne mv.) oftes er dem der er dårligst betalt, i forhold til alle de andre aktører rundt om, som har deres levebrød, i kraft af netop dette indhold.

Migrations- og asylpolitik
Migration og flygtningekrisen, mener jeg er en af vores allerstørste udfordringer. Hver dag flygter tusinder af mennesker fra krige og politisk forfølgelse, fra fattigdom og sult, fra klimaforandringernes brutale virkelighed. Det er mennesker der er villige til at forlade deres hjem og deres land, for at rejse tusinder af kilometer, og som alt for ofte gør det med livet som indsats. Det skal vi gøre alt hvad vi kan, for at stoppe.
Men jeg mener også, at vi i langt højere grad, også bør interessere os for årsagerne til at de flygter,  herunder den helt grundlæggende globale ulighed, og klimaforandringerne, bl.a.

Herudover ønsker jeg mig et opgør med vores “kontrolsamfund”, som jeg mener er et udtryk for en sørgelig mangel på tillid til det enkelte menneske. Samtidig med at det beslaglægger et absurd mængde af ressourcer i vores samfund, som kunne bruges på så meget andet – som også kunne være mine mærkesager.

Kontakt Thomas Markmann

10 + 4 =