RADIKALE ROKERER PÅ RÅDHUSET

Tommy Petersen er ny gruppeformand for Radikale Venstre på Københavns Rådhus og træder ind i kommunens økonomiudvalg. Han overtager posten fra Henrik Nord. Mette Annelie Rasmussen fortsætter sit ordførerskab for Teknik og Miljø, men overtager samtidig Tommy Petersens hverv som budgetordfører.

Gruppeledelsen i Radikale Venstre tæller nu beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev sammen med gruppeformand Tommy Petersen og budgetordfører Mette Annelie Rasmussen. Henrik Nord har valgt at træde tilbage fra posten som gruppeformand, og han bliver nu gruppens ordfører på børne- og ungdomsområdet i stedet for Tommy Petersen.

”Jeg glæder mig til at starte det nye år med en stærk ny gruppeledelse og Henrik Nord som stor ressource på børne- og ungdomsområdet, der jo er radikalt hjerteblod, siger Anna Mee Allerslev og fortsætter: København udvikler sig fint, men det er afgørende, at vi har modet til at sikre mere vækst, så vi har økonomisk overskud til blandt andet de store skoleinvesteringer, vi skal lave de næste år. Det er den nye gruppeledelses største fokus i 2015, slutter Anna Mee Allerslev.

Ny gruppeformand Tommy Petersen ser frem til at fortsætte sit arbejde i gruppeledelsen i hans nye position. ”København gennemgår i disse år en stor udvikling med masser af tilflyttere og opførelsen af hele bydele, så det er en spændende tid, jeg får mulighed for at påtage mig et større ansvar i”.

Den afgående gruppeformand Henrik Nord ser frem til at arbejde med de udfordringer, der er i børne- og ungdomsudvalget: ”Skoleområdet har en central plads i vores politik. Det er radikalt hjerteblod. Og lige nu har vi en stor opgave foran os med at sørge for at få skolereformen helt på plads og skabe de bedste betingelser på området, siger han.

Mette Annelie Rasmussen overtager rollen som budgetordfører fra Tommy Petersen: ”Jeg glæder mig til at indtræde i rollen som budgetordfører og være med til at sikre, at København fortsætter sit arbejde med at udvikle byens potentiale for vækst, beskæftigelse og det gode byliv.”