Pressemeddelelse – Radikale Venstre: Politisk aftale ruster København til genåbning i grøn og social balance

På Københavns Rådhus har Radikale Venstre sammen med Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traberg Smidt indgået aftale om fordeling af ubrugte midler fra 2020 til nye indsatser.

Radikale Venstre har i forhandlingerne prioriteret at ruste København til en genåbning i grøn og social balance. Blandt de vigtigste radikale aftryk på aftalen er:

 • Coronapakke på det sociale område med aktiviteter for udsatte borgere og borgere med handicap, øget opsporing af børn og familier med mistrivsel og øget opsporing af psykisk sårbare borgere.
 • Etablering af forbedrende tiltag i Hørdumsgade og styrket socialfaglig indsats for brugere af Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen.
 • Anlæg af 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole og midler til sociale viceværter og rehabilitering.
 • Bedre indeklima i klasseværelser i københavnske folkeskoler.
 • Udvidelse af undervisningskapaciteten Naturcenter Amager Strand.
 • Markedsføringsindsats for at tiltrække virksomheder, arbejdskraft og turisme og brande København som ”Copenhagen – The most sustainable capital in the world”.
 • Styrkelse af modtagelsen af nye internationale borgere.
 • Forlængelse af de udvidede muligheder for udeservering for at understøtte restaurationslivet i genåbningen.
 • Ombygning af krydset ved Dybbølsbro på Vesterbro med prioritering af cyklister og fodgængere.
 • Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden på Østerbro.
 • Kommunen forpligter sig til at gå i dialog om, hvordan kommunen bedst kan hjælpe med at fremme etablering af ny tagfarm i Ørestad.
 • Initiativer, der kan fremme ladeinfrastruktur til elbiler.
 • Opbakning til undersøgelse af infrastruktur i området nær Enghave Brygge station, herunder en stibroforbindelse mellem Teglholmen og Islands Brygge, i forbindelse med åbningen af Sydhavnsmetroen.
 • Midler til modernisering af Østre Kapel i Sydhavn til teater- og kulturhus.
 • Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+ borgere.

Radikale Venstres gruppe i Borgerrepræsentationen har følgende kommentarer til aftalen:

Socialborgmester Mia Nyegaard:

”For Radikale Venstre har det været en bunden opgave, at Københavns Kommune skal spille en stor og aktiv rolle i at genstarte byen efter et meget svært år for københavnerne og virksomhederne. Det har været vigtigt for os, at det sker i både grøn og social balance, bl.a. med særlige corona-pakker til børn, social, kultur- og fritid, ældre og erhvervsliv. Derudover har vi prioriteret investeringer i begrønning og i grøn infrastruktur såsom cykelstier. Som socialborgmester er jeg derudover glad for, at vi har fået opbakning til en tiltrængt ekstra socialindsats ved den uroplagede Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Så overordnet set er vi tilfredse”.

Gruppeformand Christopher Røhl Andersen:

”Coronakrisen har sat byen i dvale, og der er brug for, at vi får genstartet turisme, erhvervs-, kultur- og studielivet. Derfor har vi sat midler af til indsatser, der skal brande byens bæredygtige erhverv og tiltrække virksomheder, arbejdskraft og turisme fra udlandet og styrke modtagelsen af nye internationale borgere. Vi kommer nærmere en modernisering af hovedscenen for Sydhavns Teater, Østre Kapel, og der er ekstra midler til musik- og idrætsliv. Endelig sikrer vi en bedre studiestart på den anden side af sommerferien for byens studerende med en ny tag-over-hovedet garanti.”

Teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen:

”Vi skal genstarte København grønt. Københavnerne har det sidste år virkelig brugt byens uderum, så derfor har det været en prioritet at sikre flere og grønne byrum, denne gang også i højden hvor vi nu går i gang med etableringen af endnu en tagfarm i København i Ørestad. Samtidig udvider vi også byens blå rum og giver plads til flere havnebade. Vi forsætter indsatsen for bedre cykelfremkommelighed i København og retter til, så det bliver mere sikkert at cykle for alle. Indsatsen med at sikre København flere el-ladestandere forsætter, og endelig renoverer vi også flere af byens legepladser og renser jorden ved ByOasen på Nørrebro.”

Sundheds- og omsorgsordfører Tommy Petersen:

”Corona-pandemien har påvirket de ældre ekstra hårdt, og de har lidt mange afsavn det seneste år. Derfor er jeg glad for, at vi med ekstra midler til blandt andet aktiviteter på plejehjem, besøgsvenner og seniorklubber kan gøre genåbningen endnu bedre. Vi styrker også sundhedsindsatserne både i forhold til psykisk og fysisk sundhed med tilbud om psykologhjælp til unge og ældre og bevægelsestilbud for overvægtige børn. Og endelig tager vi hånd om den udfordring, at mange ældre LGBT+ borgere føler sig ensomme, ved at etablere en besøgsven-ordning, som giver LGBT+ seniorer bedre mulighed for at indgå i nye fællesskaber og styrke sociale relationer”.

Børne- og ungdomsordfører Jes Vissing Tiedemann:

”De københavnske skolebørn har været hjemsendt alt for længe, så det er fantastisk, at vi nu kan se frem til at få alle klassetrin tilbage til den fysiske undervisning på skolerne i større eller mindre omgang. Derfor glæder det mig også, at vi har fået afsat 17 mio. kr. til, at skoler, fritidsordninger og klubber kan understøtte elevernes trivsel og motivation gennem flere sociale aktiviteter eleverne imellem. Derudover får vi forbedret indeklimaet i en række klasselokaler ved at sætte CO2-målere op, så lærere og elever bliver mindet om at lufte ud og sikre et godt indeklima. Vi har også tilført flere midler til Naturcenter Amager Strand, så vi kan udvide den udendørs undervisningskapacitet til gavn for endnu flere børnehaver og skoleklasser”.


Yderligere oplysninger og kommentarer:

Socialborgmester Mia Nyegaard via pressechef Thomas Søie Hansen: 20 52 97 86 / IL70@kk.dk

Gruppeformand Christopher Røhl Andersen: 28 86 20 72 / Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk

Teknik- og Miljøordfører Mette Annelie Rasmussen: 26 78 67 18/Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk

Sundheds- og omsorgsordfører Tommy Petersen: 51 29 01 31 / Tommy_Petersen@br.kk.dk

Børne- og ungdomsordfører Jes Vissing Tiedemann: 30 18 08 28 / Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk