Kim Mandix

  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

 

Om Kim Mandix

Har været københavner hele mit liv.

57 år, gift 1 barn.

Mærkesager

Prioritering af grønnere transportformer

Vi skal understøtte det grønne omstilling. Bl.a. ved at gøre det mere attraktivt af vælge grønnere transportformer. Vi skal forbedre fremkommeligheden for cykelister med gennemgående cykelruter således at cyklen bliver det naturlige valg for flere. Der skal større fokus på en samlet trafikløsning for cykeltrafikken.

En by med plads til alle

Det bekymrer mig, at København er ved at udvikle sig til en by, hvor kun de bedst stillede har råd til at bo. Vi skal vise vejen til, at København fortsat kan være en by for alle. Vi skal bygge nyt med blandede boligformer for at modvirke alle former for ghettodannelse og øge sammenhængskraften.

Kontakt Kim Mandix

5 + 2 =