Jino Victoria Doabi

  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

 

Om Jino Victoria Doabi

Som kurdisk politisk forfulgt fra det iranske præstestyre plejer jeg at sige, at politik er i mit DNA. Jeg kender forsiden og bagsiden af medaljen.

Derfor ved jeg, at politik nytter noget og ser det som min pligt at bidrage til, at andre får de muligheder, som jeg har fået, fordi jeg kender alternativet.

Mærkesager

Jeg vil kæmpe for, at flere kommer i beskæftigelse. Det er der særligt brug for i denne tid. Et tættere samarbejde mellem kommune, arbejdsgiver og investering i det menneskelige kapital. Dette er nøglen til både at øge beskæftigelsen og sørge for en succesfuld integration.

Vi skal hjælpe borgerne med at komme videre med værdighed og sørge for, at vores medborgere får hurtigere sagsbehandlinger.

Vi skal styrke de ressourcer de har gennem kurser, uddannelse og workshops.

Vi skal have langt flere unge til at vælge uddannelse og samtidigt sørge for at flere tilvælger vores fællesskaber. Derfor er en af de vigtigste opgaver vi står overfor, som kommune, bekæmpelse af social kontrol.

Vi skal væk fra at tro jobcentret har løsninger på alt. Det lokale samfund skal styrkes og udrustes til kampen mod negativ social kontrol.

Kontakt Jino Victoria Doabi

1 + 6 =