Jes Vissing Tiedemann 

  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation
  • Kandidat til Folketinget i Vesterbro-kredsen

Om Jes Vissing Tiedemann

Om mig
Jeg er 38 år, uddannet socialrådgiver og har gennem de sidste seks år arbejdet med at hjælpe nytilkomne flygtninge i job eller uddannelse. Siden juni 2019 har jeg været medlem af Borgerrepræsentationen i København, hvor jeg er medlem af børne- og ungdomsudvalget og ordfører for børn og unge for Radikale Venstre.
Jeg bor på Vesterbro, elsker god mad og naturvin, rollespil, politisk satire, Roskilde Festival, Copenhagen Pride og den årlige kanotur på Gudenåen.

Mærksager
Flere uddannede pædagoger
Vi skal have dagtilbud af højeste kvalitet. Vores ambition om, at to ud af tre voksne i daginstitutionerne er pædagoguddannede, kræver, at vi øger andelen af uddannede pædagoger med 1000 ekstra.
Lige nu er kun lidt over halvdelen (54,5 procent) af personalet pædagoger – og det tal skal løftes, når vi skal sikre alle små københavnere den bedst mulige start på livet!

Bedre trivsel i folkeskolen
Trivslen blandt børn og unge er udfordret og corona-nedlukningerne har forværret mistrivslen blandt unge fra 4.-9. klasse. Det skal vi have gjort noget ved!
Alle skoler skal have en trivselskontaktlærer og bedre undervisning i mental sundhed. Et styrket samarbejde med gode tilbud som fx Headspace, Ventilen og Børn, Unge og Sorg er vejen frem.

Mangfoldig seksualundervisning
Når unge i København ikke får den mangfoldige og tidssvarende seksualundervisning, de har brug for – og krav på – er konsekvenserne blandt andet unge, der ikke er klædt på til at sætte egne grænser og respektere andres.
Lærerne skal efteruddannes, som de kan levere seksualundervisning i en tid, hvor samtykkelovgivning, nye kønsidentiteter og sociale medier stiller stigende krav til fagkompetencerne.

Uddannelse til alle unge
Det er langt fra godt nok, at kun 78,5 procent af de 25-29-årige unge, der er født og opvokset i København, har gennemført en ungdomsuddannelse.
Derfor skal den individuelle uddannelsesvejledning i folkeskolen styrkes og vi skal investere i indsatser, så flere unge fastholdes på ungdoms- og erhvervsuddannelserne, fx med hjælp fra en frivillig erhvervsmentor.

Kontakt Jes Vissing Tiedemann 

2 + 7 =

Jes Vissing Tiedemann