Ingelise Andersen

  • Kommunalbestyrelsesmedlem i Tårnby kommune
  • Herunder: Børne- og skoleudvalget, Kultur- og fritidsudvalget, Bygge- og ejendomsudvalget

 

Om Ingelise Andersen

Dit og mit liv er simpelthen for vigtige til blot at overlade til andre at træffe beslutninger om de rammer vi skal leve under. Derfor har jeg valgt at være Radikal politiker.

Radikal, fordi de grundlæggende holdninger og værdier, i stor udstrækning matcher mine personlige.

Mærkesager

Børn-, unge- og familieområdet
Den tidlige indsats, konkret handling og involvering i eget forløb.

Helhed i børnenes og de unges hverdag
Sikre gode overgange og at flest mulige kommer videre med en ungdomsuddannelse.
At støtte op om nye muligheder og tættere samarbejde mellem faggrupper og på tværs af institutionerne/skoler, med barnet i centrum, og mere frihed til arbejdet.

Tidlig indsats generelt
når borgere har brug for kommunens støtte, uanset hvor i livet man befinder sig.

Borgerinddragelse
Fortsat fokus på at inddrage borgerne i udvikling af kommunen, fra service til byrum.

Kontakt Ingelise Andersen

8 + 1 =