Anders Højsted

  • Folketingskandidat i Bispebjergkredsen

Om Anders Højsted

Jeg er født og opvokset i Holbæk på Vestsjælland i en helt gennemsnitlig dansk middelklassefamilie. Min far var revisor og min mor var skolesekretær. Efter gymnasiet flyttede jeg til Lyngby, studerede 5 år i Odense og har boet 7 forskellige steder i København efter jeg flyttede hertil i 1999. De sidste 13 år har jeg boet almennyttigt på indre Nørrebro og elsker bydelen af hele mit hjerte.

Jeg er uddannet filosof & digital designer med fokus på spildesign. Jeg er tidligere iværksætter, spilforfatter, underviser, sagsbehandler, sælger, formand i en almennyttig boligafdeling og er pt igang med at tage en phd-grad ved Københavns Universitet.

I min fritid spiller jeg rollespil, er domsmand, sidder i vores gårdbestyrelse og laver spiludviklingsevents i Bulgarien med min søde bulgarske kæreste.

Fordelingspolitisk er jeg venstre-radikal; jeg mener at det er ekstremt vigtigt at alle har mulighed for at leve gode liv i Danmark, upåagtet deres evner & opvækst.

Værdipolitiske er jeg kulturradikal. Kritisk stillingtagen til samfundets institutioner er nødvendig og bør være en vedvarende aktivitet. Jeg er vokset op som kulturkristen – døbt & konfirmeret – men er udtrådt af det evangelisk lutheranske trossamfund (folkekirken).

Mærkesager

Jeg vil arbejde for et mere demokratisk Danmark med gennemsigtighed og ansvarligholdelse i det politiske system. Borgerne skal kunne se hvad politikerne laver og være sikre på at de bliver holdt til ansvar, hvis de bryder loven.

Derfor vil jeg arbejde for:
EN MERE ÅBEN OFFENTLIGHEDSLOV
Borgerne skal kunne se hvad der foregår i de statslige administrationer og i de politiske processer. Jeg var meget aktiv i kampen mod den nuværende offentlighedslov og var med til at indsamle 90.000 underskrifter imod den. Den skal ændres.

EN MERE GENNEMSIGTIG PARTISTØTTELOV
Borgerne skal kunne se hvem donerer penge til politikerne og til de politiske partier og hvor meget de donerer. Indmeldingerne skal eftertjekkes og partierne & politikerne skal holdes til ansvar, hvis de bryder partistøtteloven.

EN ANDEN PROCEDURE FOR KOMMISIONER
Lige nu er det medlemmerne af Folketinget, der skal bestemmer om medlemmerne af Folketinget skal undersøges og straffes for brud på loven. Det er ikke okay. Skiftende folketingsflertal må heller ikke kunne nedlægge kommissioner, som allerede er oprettet, som det skete med Irak-kommissionen.

ADSKILLELSE AF DEN LOVGIVENDE OG UDØVENDE MAGT:
I et demokrati er magt-udøvelsen delt op i tre instanser for at mindske magtkoncentationer: den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. I Danmark er Folketinget den lovgivende magt, Regeringen er den udøvende magt og domstolene er den dømmende magt. Medlemmer af Folketinget kan derfor ikke være ministre, da de så er den del af både den lovgivende og den udøvende magt.

Langsigtet peger disse ting i retning af en grundlovsændring med en forfatningsdomstol.

Kontakt Anders Højsted

14 + 13 =