Nyt flertal i arbejdstøjet på Frederiksberg

Vi er efterhånden ved at være på plads i kommunalbestyrelsen og med godt samarbejde i den nye gruppe. I mandags havde vi det første rigtige fysiske kommunalbestyrelsesmøde og her var debatten ivrig og til tider ganske kontant om den økonomiske situation.

HVAD ER ØKONOMISK ANSVARLIGHED I DEN AKTUELLE SITUATION?

Det er ikke nogen ønskestart, at blive mødt med en udsigt til store budgetoverskridelser, ja på helt op mod 100 millioner kroner på det to-årige budget, som et andet flertal vedtog for snart halvandet år siden.

Overskridelsen skyldes dels ekstraregninger fra Coronaindsatsen, men også merudgifter på det specialiserede socialområde og på ældreområdet. Det kom delvist frem i december, hvor vi behandlede 3. forventede regnskab for 2021. Hvad den tidligere borgmester dengang blev rådet til, ved jeg af gode grunde ikke, men når forvaltningen en måned inde i dette år anbefaler, at vi tager action og gør noget der virker hurtigt, så er det svært at lade stå til. Vi er derfor i Radikale Venstre gået med til en dispositionsbegrænsning på 1,5%. Det er penge som lægges til side, for så forhåbentlig at kunne frigives senere, når vi finder andre løsninger på de strukturelle udfordringer.

Kommuneøkonomi er ikke hverken husholdningsbudgetter eller virksomhedsøkonomi. Vi skal agere inden for både anlægsloft og serviceloft og vi kan ikke bare kan tage pengene i kassen.  Vi har en serviceramme, som ikke kan overskrides, selvom det gamle flertal har budgetteret langt under det tilladte serviceloft.

Noget andet er, at vi naturligvis fortsat vil investere i vores børns vækst og uddannelse, den grønne omstilling for klimakrisen venter ikke, ligesom vi også vil kunne bruge ressourcer på gæstfrihed over for ukrainere på flugt fra Putins angrebskrig. Derfor skal vi kigge på både målrettede besparelser og nye indtægtskilder for at få genoprettet økonomien. Men først skal vi have taget farten af overskridelserne.

I Radikale Venstre er vi helt enige i, at det er meget indgribende for alle områder at skulle vise tilbageholdenhed på budgetter der i forvejen ikke er luksuriøse i hverken skoler, sociale institutioner eller for den sags skyld på rådhuset. Men hvis man skal styre usikkerheden, tror vi, der skal sendes et signal til alle områder om, at vi er udfordret. Der er ikke noget kvik fix, for langt de fleste kloge løsninger har lang indløbstid. Nedlæggelse af eksempelvis tomme pladser i daginstitutioner skal gøres velovervejet, men både det og andre initiativer skal naturligvis sættes i gang. Det er vi alle enige om. Og det er vores håb og forventning, at vi kan finde besparelser og nye indtægter, som kan rulle dispositionsbegrænsningen tilbage, helt eller delvist. Vi skal naturligvis finde holdbare løsninger med målrettede indsatser, som fortsætter ind i de kommende budgetter. Det vil vi arbejde benhårdt på. Debatten viste, at partierne alle er enige om, at vi har et problem, som skal løses. Men vi er ikke enige om fremgangsmåden. Konservative og Venstre vil ikke støtte en dispositionsbegrænsning, fordi de mener, der er tid nok. En selvbevidst opposition må man forstå. Så ja, vi er i arbejdstøjet, men vi havde nok håbet på lidt andre dagsordener fra en start.

DER ER OGSÅ POSITIVE HISTORIER

Heldigvis er der også mange positive fortællinger, f.eks. om udviklingsplanerne for henholdsvis Hospitalsgrunden og Bispeengen.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, hvor jeg er formand, har gang i en proces om udviklingen af Frederiksberg Hospital som kommunen skal overtage fra 2027. Vi har afholdt to store møder med de tre konsortier, som skal komme med deres bud på en udviklingsplan for det spændende område midt på Frederiksberg. Først, et med oplæg og debat med et nedsat borgerpanel som skal rådgive os politikere og senest et velbesøgt borgermøde, hvor vi endnu engang fik mange konstruktive input til byens kommende kvarter. Visionen er, at kvarteret er for alle, der skal være liv og ro, blandet boligsammensætning og ikke mindst skal bæredygtighed og grønne løsninger være helt i front.

Desuden har vi holdt fælles udvalgsmøde med Københavns Teknik- og Miljøudvalg om Bispeengen og buen og de løsninger der er på vej der. Det var en premiere, som var meget opløftende. Lørdag den 5.3. kl. 11-13 præsenteres tre foreløbige scenarier for alle ved et åbent borgermøde under Bispeengbuen ved URBAN13. Nu begynder vi at nærme os en ægte forandring lige på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Hvis ellers staten vil spille med.

På vegne af den radikale gruppe på Frederiksberg, Freja, Ruben og Lone

Lone Loklindt, 1. Viceborgmester