Årsmøde i Hovedstadens Radikale Venstre

Adresse: KU:BE – Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg

Dagsorden
Bemærk, at tidspunkterne er vejledende og at f.eks. afstemninger kan finde sted tidligere end angivet her.

Kl. 9.30: Morgenmad og indskrivning

1. Kl. 11:00: Velkomst
2. Kl. 11:05: Valg af dirigent
3. Kl. 11:07: Valg af referent og stemmetællere
4. Kl. 11:10: Formandens beretning
5. Kl. 11:50: Behandling af indkomne forslag (alle bilag herunder regnskab, indkomne forslag og kandidatpræsentationer sendes til alle medlemmer efter påske)
6. Kl. 12:30: Valg af formand
7. Kl. 12:50: Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget
8. Kl. 13:00: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Kl. 13:05: Orientering om Radikale Venstres samværspolitik og om HRVs implementering af den

FROKOST (ca. kl. 13:25-14:05)

10. Kl. 14:05: Orientering om kandidatudvalgets opgave og indstillinger
11. Kl. 14:20: Valg af 10 medlemmer til storkredsforsamlingen
12. Kl. 14:40 : Drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab
13. Kl. 14:55: Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
14. Kl. 15:20: Drøftelse og beslutning om opstillingsproces for pkt. 15 (internt), opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater.

Kandidatudvalgets indstilling pr. d. 12. januar 2022 er som følger:
Principperne for opstillingen: Kandidatudvalget anbefaler at opstillingen til folketingskandidaterne gør brug af muligheden for prioriteret sideordnet opstilling, jf. valglovens §40.
Udvalget anbefaler, at det prioriteringen på listen er den, der er vejledende for kampagneudvalget og vælgerforeningen i deres dispositioner og at det dermed er overflødigt at definere et antal “topkandidater”.

15. Kl. 15:30: Opstilling af folketingskandidater.
16. Kl. 16:45: Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
17. Kl. 17:15: Uddeling af Marianneprisen  og Manneken Pis-prisen
18. Kl. 17:25: Eventuelt

Mødet forventes afsluttet kl 17.30.

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af årsmødet skulle være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3 jf. vedtægterne.

Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have 25 stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling