Årsmøde for Hovedstadens Radikale Venstre

Årsmøde for Hovedstadens Radikale Venstre

Sæt kryds i kalenderen. Mere info på vej!

Dagsorden for det ordinære årsmøde indeholder som minimum følgende (jf. §4 i vælgerforeningens vedtægter):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Valg af 10 medlemmer til storkredsforsamlingen
 11. Opstilling af folketingskandidater
 12. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
 13. Valg af storkredsforeningens redaktør til medlemsbladet Radikal Dialog
 14. Eventuelt