Socialt Praktisk Organisatorisk Politik Kampagneaktiviter Bydele

januar

17 jan

17. jan 2020 (fredag) 17:00  

Efter likvideringen af general Qasem Soleimani har alles øjne været rettet mod Iran. Der har været mange debatter om emnet:

Var Soleimani en terrorist? Hvad bliver Irans modsvar? Og skal vi takke Trump for likvideringen?

Vi har haft en tendens til at diskutere det ud fra et vestligt perspektiv frem for et iransk. Det retter vi op på med denne omgang ”Fri Fredag”, hvor Jens Rohde har inviteret Iran-kenderen Misha Zand til en snak om situationen i landet set fra et iransk perspektiv.

direkte link
22 jan

22. jan 2020 (onsdag) 17:00   Kompagnistræde 22  

Kære radikale! Vi står mellem to valg. Folketingsvalget i 2019 vandt vi. Kommunal- og regionsvalget i 2021 skal vi vinde.

I mellemtiden er der meget at passe på samtidig med at nyt skal sættes i søen, så vi kan styre udviklingen. Aldrig må vi glemme medmenneskelighed samt, at vi lever i et samfund, der bygger på grundlovsfæstede retsprincipper.

Politisk leder Morten Østergaard, rådmand på Frederiksberg Lone Loklindt og formand for Hovedstadens Radikale Venstre Søs Haugaard er årets gæstetalere ved nytårskuren i Hovedstadens Radikale Venstre.

OBS: Vi skyder aftenens talerrække i gang fra allerede klokken 17:00, så kom gerne i god tid.

Alle er velkomne – også din ven eller kæreste. Vi 22. januar i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208 klokken lidt i 17.00.

Facebook EventDel på Facebook direkte link
27 jan

27. jan 2020 (mandag) 19:00   Kompagnistræde 22  

Der indkaldes til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre mandag den 27. januar, kl. 19-21 i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Mødet er åbent for alle radikale medlemmer. (Tidligere har der været skrevet om et SB-møde 16. januar med Jens Rohde – dette møde er rykket til 12. marts).
Dagsorden

1: Godkendelse af dagsorden.

2: Valg af dirigent og referent.

3: Valg af medlem til Radikale Venstres Dialogforum for Kunst og Kultur. Alle medlemmer af RV i Københavns Storkreds kan stille op. Læs mere om dialogforaene her: https://www.radikale.dk/content/om-dialogfora-0

4: Diskussion om Radikale Venstres fremtidige beskæftigelsespolitik. Vi får besøg af Radikale Venstres beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, som vil indlede med et oplæg om sine tanker i forhold til, hvad der fungerer godt og mindre godt i dagens beskæftigelsessystem. Herefter vil Samira skitsere nogle dilemmaer indenfor beskæftigelsespolitikken, som storkredsbestyrelsen skal diskutere og komme med input til. Inputtene tages med videre i arbejdet for at udforme Radikale Venstres fremtidige beskæftigelsespolitik. Alle input er velkomne.

5: Eventuelt.

Kommende møder:

20. februar, kl. 19-21: SB-møde med Ida Auken om klimapolitik.

12. marts, kl. 19-21: SB-møde med Jens Rohde om EU-politik.
Facebook EventDel på Facebook direkte link
28 jan

28. jan 2020 (tirsdag) 18:00   Kompagnistræde 22  

Er du nyt medlem? Eller er det lang tid siden at du var aktiv?
Så kom med til vores intromøde d. 28. januar 2020 i partilokalerne på Kompagnistræde 22

Du vil møde andre (nye) medlemmer, få en introduktion til Radikale Venstres organisation, hvordan du kan blive frivillig og møde folkevalgte/kandidater.

Der vil selvfølgelig være frirum til at stille alle de spørgsmål, som du måtte have på hjertet.

Arrangementet er med aftensmad, hvor man får mulighed for at møde andre medlemmer fra ens lokale forening.

Tilmelding til arrangementet sker her.

Facebook EventDel på Facebook direkte link

februar

01 feb

01. feb 2020 (lørdag) 11:00   Kompagnistræde 22  

Ordinær generalforsamling i RV Indre By & Christianshavn 2020
Det er blevet tid til den ordinære generalforsamling i bydelsforeningen Radikale Venstre Indre By & Christianshavn. Her skal vælges kandidater til kommunalvalget i 2021 og folketingsvalget.

Dato: lørdag den 1. februar 2020
Tidspunkt: 11:00-13:00
Sted: Kompagnistræde 22, DK-1208/partilokalerne

Mødet følger vedtægterne for Hovedstadens Radikale Venstre (vælgerforeningen), som bydelsforeningen hører under:

§14, stk. 2

Bydelsforeningerne varetager vælgerforeningens politiske og organisatoriske interesser i lokalområderne samt sikre rammerne for den lokale, politiske samtale mellem medlemmerne, lokaludvalgsrepræsentanter og folkevalgte. bydelsforeningerne vælger repræsentanter til lokalråd og indstiller til lokaludvalg.

stk. 3

Bydelsforeningen holder generalforsamling hvert år i perioden 1. februar til 15. marts. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

Formandens beretning til godkendelse
Valg af formandskab
Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4
Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår
Eventuelt valg af lokalrådsrepræsentanter [dispenseret]
Eventuel indstilling til lokaludvalg [dispenseret]
stk. 4

Kun medlemmer af bydelsforeningen har stemmeret på generalforsamlinger, og kun medlemmer af bydelsforeningen er valgbare til tillidsposter.

Dagsorden til generalforsamlingen 1. februar 2020:

Valg af dirigent
Valg af referent
Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning til godkendelse
Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. §6, stk. 2-4
Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
Valg af formandskab
Pause
Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
Optakt til kommunalvalget 2021, oplæg/øvelse
Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår

Valghandlinger

Mia Nyegaard er foreningens kommunalvalgskandidat og tidligere folketingskandidat. Sidste år overtog Morten Munch Jespersen hendes plads som folketingskandidat i kredsen.

Både Mia og Morten opstiller i år: Mia til kommunalvalget. Morten til folketingsvalget og for første gang også til kommunalvalget. Foreningen har mulighed for at opstille i alt 3 kandidater til kommunalvalget.
Bestyrelsen er den øverste myndighed mellem generalforsamlingen som disponerer budgettet og planlægger og afvikler Indre By & Christianshavns arrangementer. Desuden vedtager vi politiske udtalelser om lokale emner og skriver politiske resolutioner til landsmødet. Den nuværende bestyrelse har et godt sammenhold.

Ønsker du at stille op til valg eller bestyrelsen?
Ønsker du at opstille som folketingskandidat eller kommunalvalgskandidat, kontakt da bydelsformand Viktor Dylander (dylanderv@gmail.com).

Hvis du ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde, vil vi stærkt opfordre dig til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud, vi har egen forretningsorden, og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned er det et foreningsletled. Ønsker du at påtage dig mere ansvar, kan du overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 6 og 7).
Hele bestyrelsen genopstiller, herunder formandskabet.

Facebook EventDel på Facebook direkte link
01 feb
04 feb
04 feb
18 feb

marts

17 mar

maj

02 maj


  Book Kompagnistræde 22  Abonnér på kalenderen