Socialt Praktisk Organisatorisk Politik Kampagneaktiviter Bydele

juni

05 jun

05. jun 2019 (onsdag) 12:00   Allégade 5, 1801 Frederiksberg C  

Constitution Day, June 5th 2019, also happens to be the Election Day to the Danish Parliament. Come and spend a couple of hours at noon discussing climate changes with distinguished speakers

The celebration will take place on the lawn in front of “Alhambra”- Museum for humour & satire, Allégade 5, 1801 Frederiksberg C: Wednesday, June 5th from Noon – 2 PM

Topic: Give the climate change a voice

Once again the Social-Liberal Party in the capital city invites all who is interested (members of the Social-Liberal Party and non-members alike) to International Constitution day. The event is free to attend and will be held in English. We will especially invite the Embassies and expats from the area.

Confirmed speakers are:
12:00 “Welcome” by Jens-Christian Poulsen
12:05 Song: Oh, what a day today
12:15 Ida Auken, Member of the Danish Parliament, Social-Liberal Party
12:25 H.E. Ambassador Aud Kolberg, Embassy of Norway in Copenhagen, Denmark:
12:35 Henrik Wenzel, Professor, Head of Centre, Life Cycle Engineering, SDU
12:45 Song: Where the road bends
12:50 Musical performance
13:00 Troels Dam Christensen, Danish 92 Group – Forum for Sustainable Development
13:10 Mia Nygaard, Mayor of Social Services, City of Copenhagen, Social-Liberal Party
13:20 Speaker, still not confirmed
13:30 Song: Der er et yndigt land
13:40 Closing by Elisabeth Thieden

The program will be regularly updated.

For additional info about the event contact: Elisabeth Thieden: 4052 9346: e.thieden@gmail.com

To get a better understanding of Danish humour, take the opportunity afterwards to visit Alhambra – Museum for humour & satire (open to 19:00).

Facebook EventDel på Facebook direkte link
05 jun

05. jun 2019 (onsdag) 21:00   Nyropsgade 39  

#Fremad Valgfesten

Vi har knoklet, kravlet og kæmpet.
Nu er tiden kommet til at vi fejre vores fælles indsats for demokratiet og partiet.

Vi opfordrer alle voksne til at give en øl til en RU, som en tak for deres indsats og de bedre kan være med økonomisk til festen 🙂

Husk at tilmelde dig på forhånd her.

Hvis du har behov for handicapvenlige adgangsforhold, så kontakt vores koordinator om ca. ankomsttid. Derved kan vi stå klar med assistance.

Vi ses til ses! #Fremad
Og tak for jeres indsats 🙏

Glade socialliberale hilsner
Hovedstadens Radikale Venstre & Radikale Venstre

Koordinator:
Dan Kreutzfeldt
SMS – 60548360

Facebook EventDel på Facebook direkte link
08 jun

08. jun 2019 (lørdag) 10:00   Langhøigaard, Møllegade 8, St. Magleby DK-2791 Dragør  

Kalder alle radikale medlemmer i Københavns Storkreds! Du inviteres hermed til Årsmødet 2019.
Du tænkte måske at du havde fået dækket dit radikale behov med 2 valg(fester), men hvorfor nøjes når vi kan få en tredje med. De organisatoriske forpligtelser skal jo også passes.

I år foregår Årsmødet 19′ på Sydamager, nærmere bestemt på Langhøjgaard i Store Magleby.

Tid: Lørdag den 8. juni klokken 10.

Adresse: Møllegade 8, 2791 Dragør (Praktisk tip: Gården har toppede brosten, så lad de høje hæle blive hjemme).

PROGRAM
Kl.: 10.00: Indskrivning begynder. Der vil være gratis morgenmad.
Kl.: 11.00: Årsmødet begynder.
Foreløbig dagsordenen indeholder disse punkter*:

1. Velkomst og fællessang
2. Åbningstale
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent og stemmetællere
5. Formandens beretning til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Uddeling af Marianneprisen ved Anne Eskildsen (Mariannemodtager 2018)

Kl.: 13.00: Frokost** – bestil dine madbilletter til frokost her. Der er ikke cafeer eller madsalgssteder i umiddelbar nærhed.
Kl. 13:30 Indlæg om lokalområdets historie.
Kl. 14:00: Dagsordenen genoptages:

11. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
12. Forelæggelse af det reviderede regnskab
13. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
14. Kandidatudvalgets anbefaling om opstillingsproces for pkt. 14 (internt), opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater fremlægges
15. Beslutning om Kandidatudvalgets anbefaling
16. Opstilling af folketingskandidater
17. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
18. Valg af storkredsforeningens redaktør til medlemsbladet Radikal Dialog
19. Eventuelt

EFTER MØDET

Inden festmiddagen: Gå en tur eller tag et slag petanque eller crocket.
Kl. 19:30: Festmiddag, bl.a. med eftertragtet helstegt lam fra Saltholm**. Få din billet til festmiddagen her.
Kl. 20:30: Festtale.
Kl. 21:00: Dessert fra en stolt lokal isleverandør.
Kl. 22:00: Musik og bar.

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af Årsmødet skulle være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3 jf. vedtægterne.

Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

TILMELDING
Tilmelding til selve Årsmødet 19′ er ikke nødvendigt, da mødet er åbent for alle radikale medlemmer i landet. Dog er det kun medlemmer af Hovedstadens Radikale Venstre, som har betalt forefaldende kontingent, som kan stemme.

Ønsker du frokost eller at tage del i festmiddagen er det nødvendigt at købe madbillet inden. Dette gøres her. Der er ikke cafeer eller andre madsalgssteder i umiddelbar nærhed. Af praktiske årsager er deadline for madbestilling tirsdag d. 28/5 kl. 20.00.

TRANSPORT
Bus 350S går næsten til døren. Bemærk dog, at nogle 350S-busser ikke kører hele vejen til Dragør, så tjek rejseplanen.
Hvis du ikke tager bus eller cykler: Biler kan parkeres på et markareal med indkørsel fra Søndre Kinkelgade.


 

 

 

 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL/KOMMENTARER TIL ÅRSMØDET:
Politisk: Søs Haugaard, soes@radikalehovedstaden.dk.
Organisatorisk: Sekretariat, sekretariat@radikalehovedstaden.dk.
Tårnby-Dragør: Troels Arvin, troels@arvin.dk

*Der tages forbehold for ændringer i de dele af den udvidede dagsorden, som ikke er vedtægtsbestemte.
**Frokost kræver at man køber frokostbillet online (Link).
Prisen for frokost (Sandwich + 1 stk. frugt) under Årsmødet: 55 kroner.
Festmiddag kræver at man køber middagsbillet online (Link).
Prisen for festmiddag: 200 kroner.

Facebook EventDel på Facebook direkte link
19 jun

19. jun 2019 (onsdag) 18:00   Kompagnistræde 22  

Er du nyt medlem? Eller er det lang tid siden at du var aktiv?
Så kom med til vores intromøde d. 19/6 i partilokalerne på Kompagnistræde 22

Du vil møde andre (nye) medlemmer, få en introduktion til Radikale Venstres organisation, hvordan du kan blive frivillig og møde folkevalgte/kandidater.

Der vil selvfølgelig være frirum til at stille alle de spørgsmål, som du måtte have på hjertet.

Arrangementet er med aftensmad, hvor man får mulighed for at møde andre medlemmer fra ens lokaleforening

Tilmelding til arrangementet sker her.

Facebook EventDel på Facebook direkte link


  Book Kompagnistræde 22  Abonnér på kalenderen