Socialt Praktisk Organisatorisk Politik Kampagneaktiviter Bydele

marts

27 mar

27. mar 2019 (onsdag) 19:00   Danavej Bibliotek 1. sal på Danavej.  

Der indkaldes til generalforsamling i Radikale Venstre Frederiksberg til afholdelse 27. marts 2019 kl. 19.00 til 21.30 på Danavej Bibliotek 1. sal på Danavej.
Alle der har været medlem af foreningen mere end 14 dage før afholdelse er stemmeberettigede.
Skulle der være udskrevet valg vil generalforsamlingen stadig blive afholdt, med mindre valgdagen ligger på den 27. marts. Hvis dette er tilfældet vil generalforsamlingen blive flyttet til starten af april. Generalforsamlingen indledes med en status fra vores tre medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. (der er ikke indkommet nogen forslag)
7. Valg af formand.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Vælgerforeningens hovedbestyrelse, jf. vælgerforeningens vedtægter § 6 stk. 2-4. Frederiksberg råder over 8 pladser. Kommuneformænd har altid automatisk plads i SB-bestyrelsen og er ikke en del af de 8 pladser. Valget til storkredsbestyrelsen træder først i kraft EFTER årsmødet d. 8. juni.
11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde.
12. Evt. valg af delegerede til Regionsforsamlingen. UDGÅR
13. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater.
14. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.
15. Eventuelt.

Punkt 3. Formandens beretning:

Kære Medlemmer på Frederiksberg

2018 har været et skønt år på Frederiksberg. Vores 3 folkevalgte på Rådhuset kom godt fra start og vi følger deres spændende arbejde. Det går også godt med medlemstallet, vi fik 60 nye medlemmer i 2018 og håber på endnu flere i valgåret 2019.

Det har været dejligt at se, at samarbejdet henover midten og ikke mindst samarbejdet mellem Radikale og Socialdemokratiet går godt. Vi sidder nu på den anden side i salen, men arbejdsklima og fællesskab i den grønne koalition virker til at være frugtbart. Det lover godt for de kommende år og ikke mindst for vores kommunalvalg i 2021.

I marts fik vi en ny folketingskandidat, da vores kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde blev vores ene folketingskandidat. Efter sommerferien valgte Karsten Lauritzen at fratræde som folketingskandidat og på en ekstraordinær generalforsamling blev Jens Rohde valgt som vores nye kandidat. Vi står derfor med et meget stærkt hold ikke blot på Frederiksberg, men i hele hovedstaden med Ida Auken i spidsen.

Vi har afholdt mange gode arrangementer i 2018. Vores tilløbsstykke blev vores årlige grundlovsdagsmøde ved Revy museet. Vi glæder os til at afholde et nyt grundlovsmøde i 2019, samme sted.

Derudover har vi afholdt møder om budgettet for 2019, et spændende inddragende møde om de 17 verdensmål, medlemsmøde med Morten Helveg, åbne bestyrelsesmøder og i starten af året en nytårskur. I 2019 har vi afholdt vores første valgarrangement hvor vores to folketingskandidater fik lov til at fortælle om deres visioner.

Bestyrelsen håber, at flere medlemmer vil støtte op om vores arrangementer og jeg vil gerne høre hvilke tiltag vi kan tage fat på. Har du en sag eller et område som du mener vi skal gøre noget ved på Frederiksberg, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

2019 står i folketingsvalgets tegn. Vi har brug for en ny regering, når vi ser på den symbolpolitik der føres lige nu, med paradigmeskifte og nedskæringer på uddannelse og kultur. Jeg håber at se mange af jer på gader og stræder. Flere af jer har bedt om at få plakater ud, som kan hænges op, når valget udskrives. Tak for det. Vi er også i fuld gang med at arrangere andre aktiviteter, som skal være med til at sætte fokus på de kommende valg både til folketinget og til Europa-Parlamentet, hvor vores kommunalpolitiker David Munis Zepernick stiller op.

Når valgene er vundet er det tid til at sætte yderligere fokus på verdensmålene og ikke mindst vores hospitalsgrund. Så der er nok at se til og bestyrelsen håber I vil være med…

Anne Eskildsen
Formand
Facebook EventDel på Facebook direkte link
29 mar

april

05 apr

05. apr 2019 (fredag) 18:00   Bergthorasgade 15, 2300 København S  

GÆK, GÆK, GÆK

Hovedstadens Radikale Venstre og Radikal Ungdom København har eksklusivt valgt at slå pjalterne sammen og arrangere forårets svar på efterårets Månekagefestival. Du gættede rigtigt: Påskefrokosten!

Derfor: Alle radikale medlemmer og RU’ere i det ganske land (+ vedhæng) inviteres hermed til påskefrokost fredag den 5. april klokken 18.00 på Bergthorasgade 15, 2300 København S.

Konceptet er således, at man køber en madbillet til buffeten (almindelig eller vegetarisk). Madbilletten koster 50 kroner for RU’ere og 100 kroner for RV’ere. Drikkevarer køber man i B15’s bar. Billetter til buffeten kan findes her.

Vil man spise med, skal man have købt billet senest 28. marts.

Vi håber at se så mange som muligt til arrangementet, så vi er helt ladet op til at genopstå i en lang valgkamp!

Mange hilsner,

Påskefrokostplanlægnings- projektgruppen

Kristian, Freja, Sanne, Caroline, Jakob

Facebook EventDel på Facebook direkte link
11 apr
23 apr

23. apr 2019 (tirsdag) 18:00   Kompagnistræde 22  

Er du nyt medlem? Eller er det lang tid siden at du var aktiv?
Så kom med til vores intromøde d. 23/4 i partilokalerne på Kompagnistræde 22

Du vil møde andre (nye) medlemmer, få en introduktion til Radikale Venstres organisation, hvordan du kan blive frivillig og møde folkevalgte/kandidater.

Der vil selvfølgelig være frirum til at stille alle de spørgsmål, som du måtte have på hjertet.

Arrangementet er med aftensmad, hvor man får mulighed for at møde andre medlemmer fra ens lokaleforening.

Tilmelding til arrangementet sker her.

Facebook EventDel på Facebook direkte link
24 apr

juni

08 jun

08. jun 2019 (lørdag) 10:00   Langhøigaard, Møllegade 8, St. Magleby DK-2791 Dragør  

Velkommen til den officielle begivenhed for Årsmødet i Hovedstadens Radikale Venstre 2019.

Værterne i Tårnby-Dragør glæder sig til at byde velkommen på Langhøigaard i St. Magleby, Dragør. Langhøigaard kendes også af nogle hovedstadsradikale som “Elses lade”.

Datoen er lørdag den 8. juni 2019.

Sted: Langhøigaard, Møllegade 8, St. Magleby DK-2791 Dragør.

PROGRAM*
Kl.: 10.00: Indskrivning begynder.
Kl.: 11.00: Årsmødet begynder.
Dagsordenen indeholder mindst disse punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
7. Valg af formand

Midt på dagen er der frokost.**

8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
11. Opstilling af folketingskandidater
12. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
13. Valg af storkredsforeningens redaktør til medlemsbladet Radikal Dialog
14. Eventuelt

EFTER MØDET
Efter Årsmødet åbner festmiddagen.

Dette er en rig tradition ved Årsmøderne i Hovedstadens Radikale Venstre.

Her vil der være mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning.**

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af Årsmødet skal være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3.

Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

SPØRGSMÅL/KOMMENTARER TIL ÅRSMØDET:
Politisk: Søs Haugaard, soes@radikalehovedstaden.dk.
Organisatorisk: Viktor Dylander, dylanderv@gmail.com.
Tårnby-Dragør: Troels Arvin, troels@arvin.dk

*Der tages forbehold for ændringer i de dele af den udvidede dagsorden, som ikke er vedtægtsbestemte.
**Frokost kræver at man køber frokostbillet online (link følger).
Den forventede pris for frokost under Årsmødet: 50-80 kroner.
Festmiddag kræver at man køber middagsbillet online (link følger).
Den forventede pris for festmiddag: 200 kroner.

Facebook EventDel på Facebook direkte link


  Book Kompagnistræde 22  Abonnér på kalenderen