Socialt Praktisk Organisatorisk Politik Kampagneaktiviter Bydele

marts

20 mar

20. mar 2018 (tirsdag) 19:00   Dirch Passers Alle 4  

Radikale Venstre på Frederiksberg afholder ordinær generalforsamling i KU.BE

Forslag fra foreningens medlemmer til ændring af vedtægter skal inden den 1. februar være indsendt til formanden.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 6, skal inden den 1. februar være indsendt til foreningens formand.

Grundet KU.BEs regler for lokaleleje skal man selv købe kaffe/the hos KU:BE

Facebook EventDel på Facebook direkte link
23 mar

23. mar 2018 (fredag) 19:00   Bergthorasgade 15  

KOM TIL PÅSKEFROKOST

Hovedstadens Radikale Venstre & Radikal Ungdom København går sammen og holder fælles påskefrokost i RUK’s lokaler på Amager.

Køb din madbillet her.
Vi sørger for påskebuffet til 80 kr.
(Medlemmer af RU betaler 55 kr.)
Drikkevarer købes i baren.

Vi glæder os til at se jer! 😀
Mange forårshilsner
Hovedstadens Radikale Venstre & Radikal Ungdom København

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Dan Kreutzfeldt (dan_kreutz@hotmail.com)
Eller
Malthe Rugberg Andersen på messenger.

Facebook EventDel på Facebook direkte link

april

03 apr

03. apr 2018 (tirsdag) 19:00   Kompagnistræde 22  

På vores generalforsamling d. 6. marts havde vi besøg af Ida Auken, fik valgt hele tre nye medlemmer til bydelsbestyrelse og genindstillet Jeppe Rohde Fransson til Amager Vest-folketingskandidatkredsen.
Desuden vedtog generalforsamlingen efter anbefaling at udskyde anbefalingen af folketingskandidat til Amager Øst-kredsen til medlemsmødet d. 3. april, hvorfor dette møde er en ekstraordinær generalforsamling med generalforsamlingsdagsordenspunktet:
Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds Amager Øst

Vi har dialog med og modtaget kandidatur fra flere personer til kredsen, der er således kampvalg.

På mødet får vi desuden besøg af Borgerrepræsentationsmedlem og socialudvalgsmedlem Karen Melchior og folketingskandidat og socialrådgiver Jeppe Fransson.

Dagsordenen
• Velkomst
• Hilse på hinanden
• Valg af referent
• Valg af stemmetællere
• Kort om bydelsforeningen
• Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds Amager Øst
Kandidaturer fra interesserede kandidater eftersendes
• Folketingskandidaternes hjørne
• Nyt fra lokaludvalgene
• Socialpolitisk debat og politikudvikling v/Karen Melchior og Jeppe Fransson
• Kommende arrangementer
• Evt.

Facebook EventDel på Facebook direkte link
05 apr

05. apr 2018 (torsdag) 18:00  

direkte link
28 apr

28. apr 2018 (lørdag) 10:00   Vartov  

Indre By & Christianshavns Bydelsforening og Vælgerforeningens Forretningsudvalg byder velkommen til en Årsmøde-lørdag ud over det sædvanlige, når vi morgenen efter St. Bededag slår fløjdørene op til Grundtvigs Vartovs store konferencesal i indre by.

Vi byder velkommen som mødedeltagere med tale- og stemmeret medlemmerne i kommuneforeningerne Tårnby-Dragør (12. kreds) og Frederiksberg (10. og 12. kreds) samt bydelsforeningerne i Københavns Kommune Østerbro (1. kreds), København S (2. og 4. kreds), Indre by & Christianshavn (3. kreds), RV Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds), Brønshøj/Husum/Vanløse (7. kreds) og Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave (8. og 9. kreds).

Vi byder varmt velkommen alle øvrige medlemmer af Radikale Venstre som observatører med taleret.

Det er gratis at deltage i Årsmødet, og det er gratis at tage del i morgenmaden, forplejningen undervejs samt kaffe, te og vand.

Der opkræves et beløb for køb af billetter til spisning. I billetten inkluderes frokost og/eller festmiddag (buffet). Billetterne kan købes her. Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00.

___ ___ ___ ___ ___

FØR MØDET
Det hele begynder klokken 10:00, hvor sekretariatsmedarbejderne Andreas Stæhr Holm og Malthe Krarup samt bydelsbestyrelsens medlemmer står for indskrivning af Hovedstadens Radikales medlemmer og udlevering af stemmekort.

(Til årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt gælder landsforbundets vedtægter).

Efter indskrivningen er der stående morgenmadsbuffet (så længe lager haves) med økologisk brød, lækker pålæg, frugt og ost samt kaffe, juice og te.

Dette varer cirka en times tid, hvorefter mødedelen af Årsmødet begynder klokken 11:00.

___ ___ ___ ___ ___

MØDET
I forlængelse af den generelle St. Bededagsstemning fra dagen i forvejen lægger vi ud med fællessang fra Højskolesangbogen:

1. Velkomst ved bydelsforeningen, fællessang og praktiske oplysninger
2. Valg af dirigent efter indstilling fra Forretningsudvalget
3. Valg af referent og stemmetællere efter indstilling fra Forretningsudvalget

herefter fremlægger storkredsens afgående formand, Viktor Dylander, foreningsårets politisk-organisatoriske udtalelse:

4. Formandens beretning til godkendelse af Årsmødet

dernæst – inden personvalgene – er der økonomiske og medlemsbidragsydende punkter:

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
6. Kommissoriegruppens fremlæggelse af dens arbejde med spørgsmål-svar-runde
7. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag
8. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen

hvorefter vi holder en udvidet forplejningspause med varme hveder. Dernæst skal vi have personvalg til partiorganisationen:

9. Valg af storkredsformand
10. Valg af 2 storkredsnæstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen

efterfulgt af valg af kandidater til valg:

13. Kandidatudvalgets anbefaling for opstillingsproces for pkt. 14 fremlægges
14. Opstilling af folketingskandidater i Københavns Storkreds 12 opstillingskredse (København har 9 kredse; Frederiksberg har 2 kredse; Tårnby & Dragør har 1 kreds)
15. Valg af EP-kandidat og 2 suppleanter

samt valg til medlemsbladet:

16. Valg af redaktør(er) til Radikal Dialog

og endelig runder vi af med eventuelt:

17. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

EFTER MØDET
Efter mødet, der slutter cirka klokken 18:30, vil der være mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning. Dette kræver at man køber middagsbillet via linket her. Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00.

Indre By & Christianshavns Bydelsforening, der også er toastmaster, arbejder i februar og marts måneder specifikt på forberedelserne af denne del af dagens program for at finde de(n) sjoveste og mest spiddende observatør(er) af det radikale landskab som det tager sig ud anno 2018.
Aftenens særligt indbudte gæstetaler vil, som det er traditionen, være hemmelig.

Under middagen uddeles Marianneprisen.

Vi tager forbehold for ændringer og løbende opdateringer, som vil blive udmeldt på denne begivenhedsbeskrivelse.

___ ___ ___ ___ ___

BEMÆRKNINGER
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer) der skal behandles af Årsmødet bedes indgivet til Forretningsudvalget på mail viktor@radikalehovedstaden.dk senest 15. marts klokken 23:59 jf. vedtægterne. Politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

Første næstformand er suppleant for formanden og økonomisk ansvarlig næstformand, jf. § 15. Forretningsudvalget kan dog ved enstemmighed vælge at konstituere sig således at anden næstformand i stedet er økonomisk ansvarlig næstformand.

___ ___ ___ ___ ___

… VEL MØDT
På vegne af Indre By & Christianshavns Bydelsforenings bestyrelse,
Viktor Dylander (bydelsformand) og
Rune Sixtus Glæser (bydelsnæstformand),
&
På vegne af Hovedstadens Radikale Vælgerforenings Forretningsudvalg,
Viktor Dylander (stokredsformand),
Anne Eskildsen (første næstformand med økonomisk ansvar) og Søs Haugaard (anden næstformand)

Facebook EventDel på Facebook direkte link

maj

24 maj

24. maj 2018 (torsdag) 18:00   Kompagnistræde 22  

Kære nye medlemmer,

Så er vi klar til at byde dig velkommen til intromøde.
Du vil møde andre nye medlemmer, få at vide hvordan vores organisation er udformet og hvordan du kan blive frivillig med det, som du har lyst til.
Der vil altså være frirum til at stille alle de spørgsmål du måtte have på hjertet.

Vi byder naturligvis også på en bid mad 🙂

Tilmelding til arrangementet sker her.

De bedste hilsner
Forretningsudvalget

Facebook EventDel på Facebook direkte link

juni

05 jun

05. jun 2018 (tirsdag) 12:00   Revymuseet  

RV FRB arrangerer. Mere information følger.

direkte link


  Book Kompagnistræde 22  Abonnér på kalenderen