Vil du stille op for partiet til folketingsvalget?

Kære Radikale,

Overvejer du at stille op til Folketinget i Københavns Storkreds eller er du allerede kandidat eller folketingsmedlem i storkredsen? Så skal du læse videre.

Hovedstadens Radikale Venstre opstiller hvert år på sit årsmøde folketingskandidater til alle kredse i storkredsen, uanset om et Folketingsvalg er eller menes at være nært forestående. Imellem valgene lægger Folketingskandidaterne i samarbejde både med hinanden og med vælgerforeningens forskellige led (storkreds-, kommune- og bydelsforeninger) et stykke politisk arbejde og vi er altid klar til valg.

Vi indkalder derfor alle potentielle kandidater til kandidatsamtaler i januar (se datoer og info om tilmelding nedenfor).

Opstilling som Folketingskandidat 

Det er kandidatudvalgets opgave at screene hver enkelt kandidat inden opstillingsprocessen går i gang. En sådan screening kan i første omgang være rådgivende/afklarende for kandidaten selv: Er jeg klar til det her? Er det det rigtige tidspunkt for mig at stille op? Har jeg gjort mig klart hvad det indebærer? Det vil sige, at du sagtens kan bede om screeningsamtale, selv hvis du ikke har besluttet dig endeligt for at stille op. Selve samtalen varer ca. 25 minutter og vi melder normalt tilbage til dig i løbet af en dags tid og fortæller, om du er blevet anbefalet.

Arbejdet i kandidatudvalget er omfattet af fortrolighed, så hvis du skulle ende med at vente eller at droppe planerne om opstilling, er det således helt op til dig, om du vil dele dine overvejelser om det med andre. Alle bydele og kommuneforeninger er repræsenteret i kandidatudvalget og på den måde er screeningerne også rådgivende for bydele og kommuneforeninger i forhold til deres rekruttering af kandidater og de anbefalinger, de foretager på deres generalforsamlinger i løbet af foråret 2023. Ingen kandidat kan nomineres i mere end én kreds. Endelig udarbejder kandidatudvalget en anbefaling til årsmødet mht. det enkelte kandidatur.

Opstilling til Folketinget forudsætter ikke, at man bor i storkredsen. Hvis du er politisk valgt på et andet niveau eller opstillet til det, kan du stadig godt være FT-kandidat. Bemærk dog vedtægternes § 11 stk. 4:

Folketingsvalg

§ 11 stk. 4: Ingen, som er medlem af kommunale råd, regionsråd eller Europa-Parlamentet, kan opstilles som folketingskandidat, medmindre vedkommende giver skriftligt tilsagn om at ville fratræde sin plads i kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europa-Parlament senest 6 måneder efter opnåelse af valg til Folketinget.

Forløbet

Januar:

Som det første booker du en tid (se hvordan nedenfor) og bliver derefter inviteret til samtale. Ved samtalen stiller udvalget en række spørgsmål om din baggrund osv og du kan stille spørgsmål om, hvad det indebærer at stille op osv.

Inden for et døgn eller to efter samtalen får du besked om udvalgets anbefaling. Du får derefter nogle dages betænkningstid, om du vil gå videre i processen. Hvis du beslutter dig for at stille op, går udvalgets anbefaling videre til bydelen eller kommuneforeningen med henblik på deres generalforsamling.

Februar-marts:

Generalforsamlinger i de enkelte bydels- og kommuneforeninger. OBS hold øje med datoen i den relevante bydels- eller kommuneforening. Herfra udgår en anbefaling af en kandidat for hver kreds med henblik på den endelige opstilling på årsmødet. For nogle af kredsenes vedkommende, skal der ske en egentlig opstilling allerede på Storkredsforsamlingsmødet i februar. Alle kredse er på valg igen til årsmødet.

April:

Vælgerforeningen udsender materiale forud for årsmødet—herunder kandidaternes egne skriftlige præsentationer af deres kandidatur, billede og meddelelse om anbefaling fra kandidatudvalg og bydels- eller kommuneforening.

April/maj:

Bemærk, at det er på årsmødet, den endelige opstilling finder sted. Den prioriterede liste, der kommer ud af årsmødet, er den, der vil blive indgivet til myndighederne hvis der udskrives Folketingsvalg inden årsmødet 2024.

Hvad skal du gøre?

Hvis du påtænker at stille op, skal du snarest sende en mail mærket “KANDIDATSAMTALE” til forperson for HRV Kim Mandix på kim@radikalehovedstaden.dk. Samtalerne er planlagt til at ligge i januar på følgende dage:

· Søndag den 15. januar

· Tirsdag den 31. januar

Vi ser frem til at høre fra dig!