Vi gør København klar til fremtiden

På Københavns Rådhus blev der tirsdag formiddag indgået en budgetaftale for 2024, som skal sætte retning for udviklingen af København i de kommende år. Aftalen er det første budget, der leverer på principaftalen, der blev indgået med alle rådhusets partier pånær Enhedslisten og Alternativet.

For Radikale Venstre har det været essentielt, at vi får gjort København klar til fremtiden. Derfor er partiet stolt af at være med i en aftale, der har stort fokus på bedre klima, kultur og trivsel blandt børn og unge.

Vi står overfor en gevaldig omstilling af kommunens klimaindsats. Der er ingen lavthængende frugter for at nå klimaneutraliteten, og derfor har vi besluttet at se på vejen frem til en by med fossilfri trafik og få etableret et CO2 fangstanlæg. Aftalen sætter ind på slutspurten, der skal få CO2-udledningen i bund. Derudover går vi med aftalen i gang med at udvikle den næste Klimaplan, der ikke bare skal sætte ind på Københavns Kommunes udledning, men vi skal også understøtte en reduktion af københavnernes udledning.  

Vi har hævet ambitionsniveauet for kulturlivet i København med 50 millioner kroner til udvikling af et kulturevent for klassisk kultur over de næste ti år. Derudover går vi i gang med en koordinerende indsats, der skal etablere byen som børnekulturhovedstad. Endelig er partierne blevet enige om, at vi vil arbejde for at få ungdoms-OL til København. Det kræver, at vi har faciliteterne i orden, hvilket vi også sætter ind på med en aftale på at bruge idrætsmilliarden, der blev givet af staten til København og Frederiksberg.

Vi har fået sat hånden under de allermest udsatte og været med til at bidrage til et bæredygtigt socialområde. En af de helt store overskrifter har været mistrivsel blandt børn og unge med autisme og diagnoser, tiltag mod spiseforstyrrelser og kortere ventelister på botilbud.

Radikale Venstres gruppei Borgerrepræsentationenhar følgende kommentarer til budgetaftalen: 

 

Kultur- og Fritidsborgmester, Mia Nyegaard: Som kulturborgmester er jeg glad for, at vi nu vil gå i gang med at bygge bedre bro mellem folkeskolen og kulturlivet i København, så alle skolebørn får mulighed for at møde forskellige typer af kultur i løbet af deres skoletid. Vi får samtidig et nyt tilbagevendende kunst- og kulturevent i international verdensklasse, og så er der afsat midler af til et tiltrængt løft af idrætsfaciliteter i hele byen.”

 

Gruppeforperson og Teknik- og Miljøordfører, Christopher Røhl: Budgetaftalen sætter i gang med et radikalt signaturprojekt med genåbningen af de gamle åer, der har været gemt væk under asfalten i en menneskealder. Vi har en klar ambition om at få den blå infrastruktur tilbage, der kan være med til at køle byen ned. Derudover sætter vi gang i kommunens nye biodiversitetsstrategi og vi ser på, hvordan vi kan få overdækket både vej og metro med solcelleanlæg.

 

Politisk ordfører og Beskæftigelses- og Integrationsordfører, Emil Moselund:

”Som politisk ordfører er jeg glad for helheden i aftalen – de grønne ambitioner er svære at overse i infrastruktur og byens udseende. Men i min rolle som ordfører for det fremtidige arbejdsmarked i København, glæder det mig særligt, at vi både internt og eksternt fokuserer på opkvalificering af ledige i de grønne kompetencer. Samtidig indleder vi et pilotprojekt, hvor vi introducerer en fire-dages arbejdsuge. Vi mener at København skal spille en afgørende rolle i Danmarks grønne fremtid samt fremme et bæredygtigt og fleksibelt arbejdsliv for dets borgere.”

 

Kultur- og Fritidsordfører samt Socialordfører, Kashif Ahmad: “Det glæder mig at budgettet har prioriteret en styrket trivsel for københavnske børn og unge. Om det er en stigende mistrivsel blandt børn og unge med autismediagnoser, eller spiseforstyrrelse, så er der nu sat midler af til at få en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge. Endvidere er det på tide at vi for alvor får rettet op på de dårlige toiletforhold på vores almen og specialskoler, hvilket der nu bliver taget hul på. Sidst men ikke mindst, glæder det mig at der nu kommer initiativer målrettet inuit/grønlændere under en handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.”

 

Sundheds- og Omsorgsordfører, Lartey Lawson: ”Vi er i det Radikale Vestre glade for, at aftalen sikrer en voksenelevløn til alle sosu-elver, der er fyldt 25 år. Disse ekstra penge er med til at sikre grundlag for forsat rekruttering og fastholdelse samt unødig forhøjelse af vikarbudget. Penge til en udvidet genoptræning og forebyggende træning, der indebærer fokus på ernæring og bedre normering i de tidlige aftentimer sikrer et værdigt liv for vores senior medborger.”

 

 

Yderligere oplysninger og kommentarer: 

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard via pressetelefon: 33 66 23 45

Gruppeforperson og Teknik- og Miljøordfører Christopher Røhl: 28 86 20 72 / Christopher_Rohl@kk.dk    

Politisk ordfører og Beskæftigelses- og Integrationsordfører Emil Moselund: 30 91 98 10 / Emil_moselund@kk.dk  

Kultur- og Fritidsordfører samt Socialordfører Kashif Ahmad: 31 37 37 40 / Kashif_ahmad@kk.dk    

Sundheds- og omsorgsordfører Lartey Lawson: 26 60 64 78 / Lartey_lawson@kk.dk