Valgprogram til kommunalvalget i København 2021

Vores politik ved valget til Københavns Borgerrepræsentation 21. november 2021 tager udgangspunkt i et stærkere, friere og grønnere samfund. Vi peger derfor hverken mod højre eller venstre – men fremad. Mod en bedre fremtid for alle. En fremtid, hvor byens rammer understøtter vores vision om en generøs og bæredygtig storby til gavn for dem, der bor her, dem der kommer til, dem der arbejder her, og dem der besøger os.

København er hele Danmarks hovedstad og en international storby. Det forpligter både at være vækstmotor og at være kendt som en af verdens bedste byer at leve i.