Udtalelse: Hovedstadens Radikale Venstre forlanger en øjeblikkelig og permanent våbenhvile i Gaza

UDTALELSE VEDTAGET AF ÅRSMØDET I HOVEDSTADENS RADIKALE VENSTRE 27. APRIL 2024

Situationen i Gaza forværres dagligt. Siden oktober er over 33.000 mennesker blevet dræbt i forbindelse med krigen i Gaza, heraf over 14.000 børn, og der er udbredt hungersnød. ​

Over 200 sundhedsmedarbejdere og op imod 200 FN-medarbejdere har mistet livet. Derudover er næsten 100 journalister blevet dræbt, de fleste palæstinensiske journalister. ​

Denne katastrofale humanitære situation må omgående bringes til ophør, og partiets folketingsgruppe må arbejde stærkt herpå. ​De gidsler, som stadig er i Hamas’ varetægt, skal desuden frigives.

Begrundelsen for en øjeblikkelig og permanent våbenhvile kan synes moralsk indlysende, men Danmark har desuden som FN-medlem og kandidat til medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd også en åbenbar juridisk og politisk forpligtelse: ​

– Både Den Internationale Domstol (ICJ) og FN’s særlige rapportør har fundet, at der er plausibel grund til at tro, at der kan pågå et folkemord i Gaza, hvilket har den implikation, at handlinger, som ifølge ICJ kan bidrage til forbrydelsen, straks må bringes til ophør. Dette gælder såvel militære angreb som hindringen af nødhjælp til civile. ​

– FN’s sikkerhedsråd vedtog i marts en resolution om en midlertidig våbenhvile i Gaza, som ikke er blevet efterlevet af Israel.