Udtalelse: Anerkend Palæstina som selvstændig stat

UDTALELSE VEDTAGET AF ÅRSMØDET I HOVEDSTADENS RADIKALE VENSTRE 27. APRIL 2024

En løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina har længe været påtrængende, men inden for det seneste år er konflikten eskaleret til det uholdbare.​

For at pege partnerne mod en varig og holdbar løsning opfordrer Hovedstadens Radikale Venstre regeringen til at anerkende Palæstina som selvstændig stat.

· Grænsedragningen mod Israel skal tage udgangspunkt i grænserne fra før 1967 – med gensidige udvekslinger af landområder efter konkret forhandling.

· Som angivet i FN’s delingsplan for Palæstina i 1947 skal en israelsk og en palæstinensisk stat anerkende hinanden og give lige rettigheder til hinandens borgere.

· Der skal findes en retfærdig løsning på det palæstinensiske flygtningeproblem uden at Israels grundlæggende karakter anfægtes.

· Jerusalem skal kunne tjene som hovedstad for begge stater med gensidig adgang til religiøse helligdomme.

· Al besættelse skal ophøre, samtidig med at Israel skal kunne forsvare sig selv, og den palæstinensiske stat skal kunne garantere sine indbyggere sikkerhed i en selvstændig og ikke-militariseret stat.

· Som angivet i det Arabiske Fredsinitiativ fra 2002 skal alle arabiske stater i samme omgang anerkende og slutte fred med Israel.