SOLID BUDGETAFTALE I KØBENHAVN

Pressemeddelelse, Københavns Borgerrepræsentation d. 7/9-2018

Der er netop indgået budgetforlig på Københavns Rådhus, og Radikale Venstre har sikret mærkesager som et markant løft af det sociale område, flere pædagoger i daginstitutionerne og en styrkelse af København som grøn metropol.

Budgetaftalen er indgået med Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Aftalen indeholder blandt andet en markant styrkelse af psykiatri- og handicapområderne, flere herbergs-pladser og boliger til hjemløse, initiativer der skal mindske luftforureningen, bedre cykelinfrastruktur, flere pædagoger i daginstitutionerne og flere træer i byen.

Socialborgmester Mia Nyegaard udtaler:

”Jeg er tilfreds med, at det sociale område har fået et markant løft på vigtige områder. Så selvom vi ikke er i mål, har vi sikret flere midler til området end i mange år. Det betyder, at vi får flere sagsbehandlere, så vi kan give borgere med handicap en hurtigere behandling af deres sager. Jeg også glad for, at vi får flere botilbud til vores psykisk sårbare borgere og borgere med handicap. Vi giver også hjemløse ekstra hjælp til at finde job og bolig. Derfor er budgetaftalen et skridt i den rigtige retning.”

Gruppeformand og teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen udtaler:

”Med budgetaftalen giver vi de grønne ambitioner for København endnu et nøk opad. Vi sætter ind overfor luftforureningen i byen med en hurtigere indfasning af el-busser, test af nye metoder til at nedbringe luftforureningen og ved at arbejde henimod en løsning, så vi kan slippe for forureningen fra de store krydstogtsskibe i havnen. Samtidig skaber vi bedre cykelinfrastruktur og får flere grønne områder og flere stoppesteder til havnebusserne. Det trækker alt sammen København i en grønnere retning”.

Budget-, børne- og ungeordfører Tommy Petersen udtaler:

“Det er vigtigt for Radikale, at vi sikrer børn de bedste betingelser i deres første år, så de har gode forudsætninger for at skabe sig det liv, de senere ønsker. Derfor er jeg enormt glad for, at vi igen har fået afsat et større millionbeløb til at ansætte flere pædagoger i vores daginstitutioner.“

Beskæftigelses- integrations- og kulturordfører Christopher Røhl Andersen udtaler:

‘Vi skal have teatre, der kan formidle scenekunst i børnehøjde. Derfor er jeg så glad for, at vi har sikret Anemonen midler endnu et år. Det er vigtigt, at børn i København får et tidligt og naturligt forhold til scenekunsten og får mulighed for selv at udtrykke sig gennem scenekunst. Jeg er også glad for, at vi har sikret Team Copenhagen, som fremmer og udvikler eliteidrætten i København.”

Medlem af Socialudvalget og sundhedsordfører Karen Melchior udtaler:

”Det glæder mig, at vi har fået flere midler til psykiatriområdet. København skal være et godt sted for alle, også når man har en psykisk sygdom. Vi bliver flere med psykisk sygdom i København, og med budgetaftalen har Radikale været med til at sikre flere sagsbehandlere og flere botilbudspladser, sådan at København hurtigere kan tilbyde den rette hjælp og bolig”

For yderligere oplysninger og kommentarer:

Socialborgmester Mia Nyegaard

Pressekontakt: 26 37 02 78

Mette Annelie Rasmussen

Mail: Mette_Annelie_Rasmussen@br.kk.dk

Tlf.: 26 78 67 18

Tommy Petersen

Mail: Tommy_Petersen@br.kk.dk

Tlf.: 51 29 01 31

Christopher Røhl Andersen

Mail: Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk

Tlf.: 28 86 20 72

Karen Melchior

Mail: Karen_Melchior@kk.dk

Tlf.: 30 18 08 21