RUBEN KIDDE TAKKER AF I FOLKETINGET FOR DENNE GANG

gennem trekvart år har Ruben Kidde i sin egenskab af førstesuppleant repræsenteret Radikale Venstre i Folketinget.
Ruben har lagt et fantastisk stykke arbejde som folketingsmedlem med gode radikale resultater. Her skal blot nævnes nogle få: Den store energiaftale af 22. juni med blandt andet verdens første energiøer. Stop for oliejagt i Nordsøen. Og Ruben har ligeledes arbejdet hårdt for en grøn skattereform med store chancer for en stor beslutning senere i år.

Hovedstadens Radikale Venstre skylder Ruben stor tak for hans fremragende arbejde som folketingsmedlem og håber på snart at kunne sende ham og andre gode radikale tilbage på Borgen.

Ruben glæder sig imidlertid til at genoptage sit hverv som formand for den radikale gruppe på Frederiksberg Rådhus og bl.a. kaste sig ind i kampen for at gøre Lone Loklindt til borgmester på Frederiksberg.

Stor tak også til Thomas Baark, som har gjort fremragende fyldest i Frederiksberg Kommunalbestyrelse i Rubens fravær.

Bedste hilsen
Formandskabet
Caroline, Andreas og Søs