Radikale Venstre med i historisk budgetaftale over midten: Vi gør København klar til fremtiden som en social, grøn og økonomisk bæredygtig by.

På Københavns Rådhus blev der fredag formiddag indgået en historisk budgetaftale uden om Overborgmesterens parti, Socialdemokratiet, og SF.

Aftalen viser, at politik ikke er fastlåst på Københavns Rådhus. De fleste af rådhusets partier er klar til at tegne en ny retning, og samtidig vil vi inddrage københavnerne i endnu højere grad.

For Radikale Venstre har det været essentielt, at budgetaftalen er med til at skabe de bedste vilkår for københavnerne og for byens udvikling. Derfor er partiet stolt af at være med i en aftale, der har stort fokus på socialområdet, hvor der blandt andet er blevet afsat midler til at sikre tidlige og forebyggende indsatser for både udsatte børn, unge og voksne.


Vi står overfor en klimakrise og København skal gøre sit, for at bidrage til at løse krisen. Klimanøl og forliste ambitioner bliver nu erstattet af vilje og handling. Der er forhandlet en stor klimapakke på plads, hvor Radikale Venstre blandt andet har været med til at sørge for, at kommunen nu får en handleplan for flere solceller, ladeinfrastruktur og delebiler. Derudover indgår der en række initiativer for at fremme cyklerne, som skal få flere til at tage cyklen gennem genveje, på supercykelstier og sikre skoleveje.


Som den største og måske vigtigste ting, har Radikale Venstre været med til at sørge for, at alle københavnere får flere penge mellem hænderne ved at sænke kommuneskatten. På den måde hjælper vi ikke bare københavnerne med de stigende udgifter, men det kan også være med til at tiltrække mere internationalt arbejdskraft.  

Radikale Venstres gruppe i Borgerrepræsentationen har følgende kommentarer til budgetaftalen: 

Kultur- og Fritidsborgmester, Mia Nyegaard:  
“I Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at der er landet en budgetaftale hen over midten for 2023 og de kommende år. Aftalen viser, at politikken på Københavns Rådhus ikke er fastlåst. Vi er på tværs af rådhuset klar til at tænke nyt. Med aftalen sætter vi en ny retning for udviklingen af København.

Det er vigtigt, og derfor vil vi gerne sige stor tak til partierne for, at vi sammen kunne nå hertil. Det er en progressiv budgetaftale, hvor vi får taget fat på at løse rekrutteringsudfordringerne, styrker den grønne dagsorden og tager hånd om de socialt udsatte og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er fantastisk, at otte partier har kunnet samles hen over midten og sikret en aftale, der er social, grøn og økonomisk bæredygtig.

På kulturområdet glæder det os meget, at der nu er afsat penge til en ombygning af Østre Kapel til en teaterbygning, og at vi kan give et tilskud til et LGBT+ medborgerhus. Det er glædeligt, at vi med budgetaftalen har udmøntet idrætsmilliarden. Det er et historisk løft og initiativerne spænder vidt fra helhedsplaner for Valby og Sundby idrætsparker, en ny idrætspark i Ørestad og et nyt klubhus i Bavnehøj. Der er også en pulje specifikt til gadeidrætten, som vi har store forventninger til. Gadeidrætten har et stort potentiale for at få børn og unge, der ikke har nogen tilknytning til det traditionelle foreningsliv, til at indgå i nogle meningsfulde fællesskaber med idrætten som omdrejningspunkt.

Vi har samtidig formået at sænke skatten med 0,1 procentpoint fra 2023. Der er mere end 10 år siden, skatten sidst er sænket i København.  Med aftalen sikrer vi også, at erhvervslivet ikke skal betale mere i dækningsafgift end de gjorde i 2021. Det er godt for vores erhvervsliv, der lige nu mærker presset af stigende priser og høj inflation.”

Gruppeforperson og Teknik- og Miljøordfører, Christopher Røhl:
“København skal gøres klar til fremtiden. Det gælder i den grad også for den grønne omstilling og det giver vi nu håndslag på med aftalen om en ny retning for København. Den hedengangne klimaplan er blevet genstartet med en seriøs CO2-reduktion på mobiliteten og investeringer for over en halv milliard. Nu omstilles kommunens vognpark til fossilfrie køretøjer, ladeinfrastrukturen udvides og der kommer plads til flere delebiler. Mens vi sænker skatten, hæver vi tilsvarende beboerlicensen og gør det dyrere for de mest forurenede køretøjer. Vi har lagt en ny, grøn retning for København.”

Politisk ordfører og Beskæftigelses- og Integrationsordfører, Emil Moselund:
“Som politisk ordfører for et socialliberalt parti, er jeg utrolig stolt over, at man har kunne mødes over midten – hvor holdbare politiske løsninger findes! Vi har stillet kommune bedre på det grønne, lagt en plan for fremtidens indkøb af grøn strøm og tester samtidig vandende for, at kommunen gør de bæredygtigste indkøb til de billigste indkøb ved etableringen af en voksende klimafond. Fremtiden er lys og drevet på el med 2000 nye ladestandere, og det nære er sikret ved, at vi nu analyserer på et rensningsanlæg ved de indre søer og virksomhederne næste år får mulighed for at være en del af hovedstadens første grønne jobmesse for bæredygtige jobs. Vi fortsætter med at tage fremtiden seriøst, sammen.”

Børne- og Ungdomsordfører, Emil Sloth Andersen:
“Det her er et historisk budget – også på børneområdet. Det er forebyggelse i stride strømme. Vi giver over 40 millioner samlet til sundhedsplejerskerne, så de kan komme ud i flere udsatte hjem. Vi uddanner pædagoger og lærere for over 160 millioner kroner. Og så sikrer vi, at børn med diagnoser i skolen har voksne nok omkring sig. Vi giver børn vinger, uanset hvor de kommer fra. Og det er præcis vores vision for børneområdet.”

Sundheds- og Omsorgsordfører samt Socialordfører, Katrine Kildgaard:
“Den mentale sundhedskrise buldrer derudaf og der er brug for handling. Nu nedsætter vi ventetiden til stress-, angst- og depressionsklinikkerne og gør bevillingen varig, så der ikke skal være tvivl om, at hjælpen er der. Den tidlige indsats er vigtig, derfor skal 13-15-årige også kunne få hjælp, hvis de mistrives.

På socialområdet tager vi livtag med nogle af de helt store udfordringer. Vi nedsætter antallet af sager pr. sagsbehandler. Det betyder mere tid til den enkelte borger og et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi sørger derudover for, at der kommer flere botilbudspladser, som vi lige nu mangler.”

Kultur- og Fritidsordfører, Kashif Ahmad:
“Som kulturordfører er jeg særligt glad for, at vi har fået afsat penge til at igangsætte en konkret indsats mod diskrimination i nattelivet. Det er historisk, at vi nu kan påbegynde et arbejde og indsamle erfaringer. Dermed sender vi et klart signal til alle i København: vi ønsker et natteliv, hvor alle føler sig velkomne og inkluderet.

Det er ligeledes stort, at vi nu omsider får et LGBT+ medborgerhus, der kan fungere som et fællesskabshus, hvor kulturelle begivenheder og events kan skabe et rum med plads til alle. Huset skal ligeledes være med til at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt LGBT+ personer og styrke demokratisk engagement og fællesskab.

Det er to store tiltag, som gør mig stolt og glad på Københavns vegne.”

Yderligere oplysninger og kommentarer:  

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard via pressetelefon: 33 66 23 45 

Gruppeforperson og Teknik- og Miljøordfører Christopher Røhl: 28 86 20 72 / Christopher_Rohl@kk.dk  

Politisk ordfører og Beskæftigelses- og Integrationsordfører Emil Moselund: 30 91 98 10 / Emil_moselund@kk.dk 

Børne- og ungdomsordfører Emil Sloth Andersen: 28 59 59 85 / emil_sloth_andersen@kk.dk

Sundheds- og omsorgsordfører samt Socialordfører Katrine Kildgaard: 30 91 98 09 / Katrine_kildgaard@kk.dk  

Kultur- og Fritidsordfører Kashif Ahmad: 31 37 37 40 / Kashif_ahmad@kk.dk