RADIKAL SEJR: KØBENHAVNS POLITIKERE VEDTAGER OMFATTENDE LGBTI+ POLITIK

af Tommy Petersen, d. 1/2-2019

Torsdag aften vedtog Borgerrepræsentationen i København en omfattende LGBTI+ politik, der har til formål at forbedre levevilkårene for hovedstadens LGBTI+ personer. I Radikale Venstre har vi arbejdet for at få en sådan politik i over fem år. Vi stillede forslag om, at den skulle udarbejdes for halvandet år siden, og nu kom vi så endelig i mål.

Det er nødvendigt med politisk vilje og en forpligtende plan, hvis vi én gang for alle skal gøre vores by til det trygge rum, som alle LGBTI+ personer har ret til. Hvis vi skal bryde cirklen, der bliver ved med at skabe en masse skadede børn, unge og voksne kun fordi, de elsker én af samme køn eller bryder nogle normer for, hvad der er feminint og maskulint. Undersøgelse på undersøgelse viser, at LGBTI+ personer har langt mere ondt i livet og større helbredsmæssige udfordringer end resten af befolkningen. LGBTI+ organisationer har i mange år bedt om, at der blev udarbejdet en decideret politik på området, så man kunne sætte nogle mål, man kunne holde øje med. Og ser man på undersøgelserne over, hvordan LGBTI+ personer har det, er der nærmest ingen udvikling i tallene.

Af den nye politik fremgår det, at ’målet med Københavns LGBTI+ politik er at skabe et afsæt for, at de enkelte forvaltninger og kommunen som helhed arbejder for lige muligheder for alle københavnere uanset seksualitet og kønsidentitet’. Udover at samle alle kommunens tiltag målrettet LGBTI+ personers levevilkår under én samlet politik og nogle fælles mål, peges der også på en lang række af initiativer, der søges implementeret, såfremt politikerne afsætter finansiering til dem under budgetforhandlingerne.

LGBTI+ politiken indeholder 50 konkrete initiativer, hvoraf nogle af dem allerede er finansierede og andre skal finansieres ved budgetforhandlinger. Den spænder over alle kommunens forvaltninger og lægger op til, at kommunen både bliver langt bedre til at møde LGBTI+ personer med større indsigt og forståelse på skrift og ved direkte kontakt, samtidig med at kommunen aktivt arbejder for at forbedre levevilkårene for LGBTI+ borgere på alle områder. LGBTI+ politiken forpligter samtidig til, at den koordinerede og sammenhængende indsats, skal evalueres årligt for at kunne følge udviklingen og resultaterne. Og her er forebyggelsen af de dårlige oplevelser afgørende.

Nu har vi et langt bedre udgangspunkt for at bryde den cirkel, hvor LGBTI+ personer mobbes, udstødes og har det svært i deres unge år, hvilket efterfølgende giver en række af udfordringer i voksenlivet. Hver dag en ung LGBTI+ mobbes i skolen eller bliver truet på gaden genskabes kæden, der kan lede til et dårligere liv, end hvad det kunne have været.

Link til Københavns Kommunes LGBTI politik.