Pressemeddelelse: Konstituering for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation

Med baggrund i det historisk gode valgresultat fra kommunalvalget 16. november har Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation fordelt ordførerskaber og udvalgsposter.
Radikale Venstre har ved det netop overståede kommunalvalg opnået sit bedste kommunalvalg siden 1974. I Københavns Kommune har partiet fået sit bedste valg nogensinde med 11.9 % af vælgernes stemmer og en fremgang fra fem til seks mandater. 

Radikale Venstre vil fra 1. januar have seks medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, hvilket giver et godt afsæt for de kommende fire års arbejde. Gruppen har fået en stærk sammensætning med tre rutinerede, Mia Nyegaard, Christopher Røhl og Mette Annelie Rasmussen, og tre nye medlemmer, Katrine Kildgaard, Emil Moselund og Emil Sloth Andersen. Som en del af konstitueringen bliver Mia Nyegaard fra 1. januar 2022 kultur- og fritidsborgmester.

Gruppemedlemmerne udtaler:
Mia Nyegaard, kommende Kultur- og fritidsborgmester:
“Jeg glæder mig over, at vi har fået det bedste radikale resultat i procent nogensinde og at vi står med en virkelige god gruppe, der er en stærk kombination af erfarne, kendte kræfter og ny, frisk energi. Sammen kommer vi til forsat at være et parti med radikal politik på alle hylder og i alle udvalg. Og så glæder jeg mig til at sætte mig i spidsen for gøre endnu mere for kulturen og fritiden i København – for vi skal på alle måder udnytte at København er et kulturelt kraftcenter.”

Christopher Røhl, Gruppeforperson, kommende medlem af økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget:
“Jeg gik til valg på at gøre København til kulturhovedstad og skabe mangfoldighed i idrætslivet. Efter fire år som ordfører for kultur- og fritidsområdet glæder jeg mig til at supplere vores kommende radikale borgmester med mine foreløbige erfaringer. Derudover glæder jeg mig til at træde ind i økonomiudvalget, gøre mig nye erfaringer og trække kommunen i en mere radikal retning for et grønnere, stærkere og friere København.”

Mette Annelie Rasmussen, kommende medlem af Teknik og Miljøudvalget:
“Vi står over for en gennemgribende grøn omstilling, hvor det skal blive grønnere at være københavner. Det kræver, at vi tænker nyt, udvikler nye rammer og partnerskaber, så vi i løbet af de næste fire år, virkeligt får rykket København i en grønnere retning. Det er Radikale klar til og det arbejde glæder jeg mig til at stå i spidsen for som Teknik- og Miljøordfører.”

Katrine Kildgaard, kommende medlem af Socialudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget:
“Jeg glæder mig til arbejdet i socialudvalget og i sundheds- og omsorgsudvalget. I socialudvalget ser jeg frem til at være en stemme for de mest udsatte københavnere ved at kæmpe for at afskaffe hjemløshed, bedre forhold for stofbrugere og en bedre socialpsykiatri. I sundheds- og omsorgsudvalget vil jeg kæmpe for at sætte den mentale sundhed på dagsordenen og et bedre samarbejde mellem kommunen og regionen.”

Emil Moselund, Politisk ordfører og kommende medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget:
“Jeg er meget, meget glad for at få lov til at arbejde med blandt andet den grønne beskæftigelse samt erhvervslivet i København. Jeg glæder mig til, at bidrage med min erfaring fra Christiansborg til Borgerrepræsentations arbejdet. Vi er et stærkt hold på rådhuset, der samlet har grønne, unge og erfarne kompetencer. Det bliver en fornøjelse at være en del af så stærkt et fællesskab.”

Emil Sloth Andersen, kommende medlem af Børne- og Ungdomsudvalget:
“Alle børn skal have gode muligheder, uanset hvor de kommer fra. Derfor vil jeg gå benhårdt efter at løfte især småbørnsområdet og selvfølgelig børne- og ungeområdet i sin helhed. Det glæder jeg mig til at gøre med andre radikale kræfter, fagrepræsentanter og partier.”

Oversigt over udvalgsposter:
Mia Nyegaard: Kultur- og fritidsborgmester, økonomiudvalget
Christopher Røhl: Gruppeforperson, økonomiudvalget, kultur- og fritidsudvalget
Mette Annelie Rasmussen: Teknik- og miljøudvalget
Katrine Kildgaard: Sundheds- og omsorgsudvalget og socialudvalget
Emil Moselund: Beskæftigelses- og integrationsudvalget, politisk ordfører
Emil Sloth Andersen: Børne- og ungdomsudvalget 

For yderligere information, kontakt:
Mia Nyegaard
Politisk leder for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation 
Tlf.: +45 24 20 68 73
Mail: borgmester@sof.kk.dk 

Christopher Røhl
Gruppeforperson for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation 
Tlf.: +45 28 86 20 72
Mail: christopher_rohl_andersen@kk.dk