Thomas Rohden

  • Nyvalgt til Regionsrådet
  • Folketingskandidat i Sundbyvesterkredsen

Om Thomas Rohden

Jeg repræsenterer Radikale Venstre i Region Hovedstaden, hvor jeg både er medlem af forretningsudvalget og næstformand i udvalget for klima- og miljø. Professionelt har jeg en baggrund som politisk konsulent, med fokus på den grønne omstilling af små- og mellemstore virksomheder.  Derudover er jeg formand og stifter af foreningen Dansk Kina-Kritisk Selskab, hvor jeg kæmper for frihed, menneskerettigheder og demokrati.

Mærkesager

Indfør en høj og ensartet CO2-afgift  

De største CO2-udledere skal ikke tildeles særlige skatterabatter. Både industrien og landbruget skal betale en høj og ensartet CO2-afgift på 1500 kr. pr. ton CO2. Hvis Danmark skal leve op til Paris-aftalen, er der ikke plads til politisk tøven og sorte særaftaler.  

Styrk psykiatrien og den mentale sundhed

Psykisk sygdom behandles i Danmark som en andenrangssygdom, samtidigt med at stadig flere unge kæmper med stress, angst eller depression. Mennesker med en psykisk lidelse hører ikke hjemme på en venteliste, men har behov for hjælp. Derfor vil jeg bekæmpe lange ventelister, manglende forebyggelse og alt for tidlige udskrivelser i psykiatrien. 

Stop nedlukningen af Københavns uddannelser 

Regeringen har sammen med SF og de borgerlige besluttet at lukke over 2000 studiepladser i København. I en rus af politisk provinspopulisme vil de smadre de stærke faglige miljøer på Danmarks bedste universiteter og professionshøjskoler. Jeg kæmper for at bevare hovedstadens uddannelser.  

Bekæmp Kinas totalitære fremmarch  

Mens Kina truer sine nabolande med krig og smider etniske minoriteter i koncentrationslejre, samarbejder den danske stat stadig tæt med forbryderregimet i Beijing. Jeg vil kæmpe for en Kina-kritisk udenrigspolitik, hvor vi tør stå op for menneskerettigheder og sige fra over for Kinas totalitære fremmarch.  

Kontakt Thomas Rohden

1 + 14 =