Mia Nyegaard

  • Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune
  • Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
  • Medlem af Økonomiudvalget

 

Om Mia Nyegaard

Som socialliberal, tror jeg på individuel frihed og ligeværd i forpligtende fællesskaber. Jeg kæmper for et samfund, der bygger på lige muligheder og rummer plads til forskellighed. Fra 2018-2022 har jeg været Københavns socialborgmester. Før det har jeg arbejdet i både privat og offentlig regi, bl.a. forretningsudvikler, konsulent og direktør for en bæredygtig chokoladefabrik.

Mærkesager

  • København som en bæredygtig hovedstad med plads til alle
  • Socialområdet
  • Erhverv
  • Klima og miljø
  • Børn

København skal være en by i grøn og social balance. Som radikale tager vi ansvar for og arbejde på både kort og langt sigt for en bæredygtig udvikling. 

Vi satser og tror på både erhvervs- og kulturlivet. Vi skaber plads til både børn, ældre og naturen. 

Vi kæmper for en grønnere by og arbejder for at nå klimamålene. Samtidig med at vi kæmper for alle de københavnere, der ikke har fået del i byens fremgang og udvikling. For desværre er det sådan, at stadigt flere har brug for vores hjælp, og den skal de selvfølgelig have. For man skal kende et samfund på, hvordan det behandler de svageste. 

København skal fortsat være en levende, grøn og blandet by med plads til alle

Kontakt Mia Nyegaard

14 + 12 =