Mette Annelie Rasmussen 

 • Medlem af Borgerrepræsentationen i København
 • Ordfører for teknik- og miljøområdet
 • Folketingskandidat i Østerbrokredsen

 

Om Mette Annelie Rasmussen

Politikeren:

Radikal gruppeformand, Teknik- og Miljøordfører på Københavns Rådhus siden 2013

Kvinden:

Københavner siden 1989, med 10 års arbejdsophold i USA, Zambia og Georgien. Bor på Østerbro, gift og har to piger på 18 & 19. Ansat i FN Byen i Nordhavn, hvor jeg arbejde med klima, energi og FNs Verdensmål

Læs mere om mine mærkesager på Metteannelie.dk og følg mig på Facebook og Twitter.

Mærkesager

Mindre sort snak, mere grøn handling

Klimaforandringerne kan allerede mærkes, her og i resten af verden. Derfor skal vi hæve klimaambitionen, sænke CO2 udslippet, og blive meget mere ressourceeffektive.

Det kan vi hvis vi:

 • Gør produktion og forbrug mere bæredygtigt. Som forbrugere har vi en stor magt, den skal vi lære at bruge
 • Får 1 mio. el-biler ud på vejene, EU stopper for salg af benzin og dieselbiler i 2025 og investerer i bedre cykel infrastruktur og bedre kollektiv trafik
 • Omstiller til 100 % grøn strøm og varme i 2030, kun ad den vej kommer i et pænt stykke ift. at få implementeret Paris aftalen

En stærk hovedstad

Når hovedstaden er stærk, er der vækst og jobs til hele Danmark. Men hovedstaden har også sine særlige udfordringer, som kun kan løftes i fællesskabet mellem stat og kommune.

Jeg vil arbejde for:

 • Road pricing, så trængslen bliver mindre luften bliver renere, københavnerne sundere og CO2-udslippet mindre. Det har jeg fra min plads på Rådhuset at få til at rykke nærmere. Og selvom vi har fået lovning på en stramning af miljøzonerne – så afviser Transportministeren stadig, selvom teknologien er moden. Det skal vi have lavet om på
 • Bispeengbuen og HC Andersens Boulevard graves ned. Sender vi trafikken under jorden, får vi den grønne boulevard midt byen, mindsket trængslen og mulighed for flere byrum
 • Stop tilfældige udflytninger af arbejdspladser. Vi skal have en fair fordeling af arbejdspladser i landet men den seneste Københavner- bashing, gavner ikke den demokratiske samtale, det gælder også når det kommer til den kommunale udligning

Globalt ansvarlig

Vi er rendt fra vores globale ansvar i Verden og i Danmark, svigtet dem der behøver beskyttelse og har ret til et liv i frihed.

 • Vi skal modtage kvoteflygtning og afsætte 1 % af vores BNI til udviklingsbistand og bruge bistanden til udvikling og partnerskaber, ikke til at finansiere pre-asyludgifter
 • Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn eller stedbørn uanset om ægtefællen er dansker eller udlænding
 • Vi skal løse de virkelige problemer, med FNs Verdensmål som ramme. Stop forslag om obligatoriske håndtryk, burka-forbud og frikadellepåbud.

Kontakt Mette Annelie Rasmussen 

13 + 13 =