Lone Loklindt

  • 1. viceborgmester Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg
  • Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse
  • Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
  • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
  • I byrådet: 2009-2011, 2018 – Nu
  • Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015
  • Formand Nyt Europa

 

Om Lone Loklindt

Jeg er født og opvokset i Esbjerg. Mit politiske engagement i Radikale Venstre begyndte i 1993, da jeg sammen med min familie vendte hjem til Danmark efter 7 år i udlandet. Samme år meldte jeg mig ind i Radikale Venstre. Jeg har været næstformand, fungerende formand og medlem af Folketinget for partiet. På Frederiksberg har jeg været Rådmand og formand for flere udvalg.

Jeg ønsker et Frederiksberg, der sætter fokus på bæredygtighed, og som er mere inkluderende, mangfoldigt og nytænkende.

Mærkesager

Grøn og bæredygtig
Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by, og i Radikale Venstre har vi viljen og modet til at gå allerforrest i den grønne omstilling.
Kommunen skal sikre rammerne for borgernes bæredygtige livsstil. Vi skal investere klogt i klima og natur. Bynatur og biodiversitet skal være i centrum for byens udvikling, og luftforureningen skal bekæmpes med alle midler.
Ladegårdsåen skal åbnes og bilerne skal under jorden, så vi får en ny, grøn kile på grænsen til København. Riv buen ned, åbn åen og skab ny natur i byen.

Kultur for alle
Kulturen inspirerer, bevæger og engagerer. Kulturen binder os sammen – som mennesker og som by.
Kulturlivet er drivende for kreativ udvikling af hele vores erhvervsliv og for et kreativt erhvervsliv. Kunsten får os til at reflektere over livet og vores verden.
Kulturen skal hjælpe os ud af Coronakrisen, men er selv i knæ. Derfor vil vi i Radikale Venstre give Marshall-hjælp til kulturen på Frederiksberg, så den får den nødvendige hjælp i en genopretningsplan.
Vi står fast på en ny kulturskole og et kulturcampus på konservatoriegrunden.
Kulturen er afgørende, fordi den samler os og skaber plads til mangfoldighed, innovative ideer og fællesskaber for alle generationer

Børn og unge er fremtiden
Alle Frederiksbergs børn skal have den bedste start på livet. Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats for at modgå udsathed og sårbarhed.
Frederiksberg skal også være et attraktivt sted for unge at bo. Derfor vil Radikale Venstre inddrage de unge i udviklingen af deres by. Vi skal tage de unge med på råd for et bedre ungdomsliv, hvor vi sikrer fysisk og psykisk trivsel.
Corona har understreget behovet for en stor indsats. Derudover skal vi gøre meget mere for, at alle får en uddannelse. I øjeblikket får 15% ikke en ungdomsuddannelse – det er ikke godt nok.

En blandet by
Uligheden stiger – også på Frederiksberg.
Det betyder blandt andet, at det er svært at finde en bolig, som er til at betale. Derfor skal vi fokusere på chancelighed, fordi vi SKAL have alle med.
Vi skal desuden investere mere i den boligsociale indsats, og al nybyggeri skal have fokus på fællesskaber. Frederiksberg skal nemlig være en kommune for de mange – ikke kun for de få.
Det er afgørende, fordi fremtidens Frederiksberg skal omfavne og hylde mangfoldigheden og skabe fællesskaber, hvor der er plads til alle.
Jeg arbejder for en blandet og inkluderende by.

Erhvervsliv og netværk
Erhvervslivet er Frederiksbergs økosystem, som får kommunen til at blomstre.
Derfor skal vi pleje vores lokale iværksættere med bedre vilkår og hjælpe dem med at udnytte det brede netværk, som Frederiksberg kan tilbyde.
Vi skal være bedre til at bruge vores lokale økosystem af virksomheder og samarbejde om at gøre byen stærkere.
Arbejdsmarkedsafdelingen skal desuden række mere ud til de lokale virksomheder.
Corona har lært os, hvor vigtigt det er at støtte det lokale erhvervsliv, som vi gerne vil bevare. Netop derfor skal erhvervslivet på Frederiksberg have bedre vilkår.

Kontakt Lone Loklindt

4 + 6 =