Lartey Lawson 

  • Kandidat til Folketinget i Bispebjergkredsen
  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation
  • Kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden
  • Radikale Venstres medlem af Østerbro Lokaludvalg

Om Lartey Lawson

Mit udgangspunkt: Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund med mangfoldighed og uden racisme, hvor de stærke tager hånd om de svage.

Mærkesager

1. Derfor lighed og lige muligheder for alle – Fra barn til voksen. En skolegang uden forskelsbehandling – dermed at give vores børn værktøjer til at agere og handler mod racisme

2. Derfor flere muligheder – Børn, Unge og Uddannelse. En god start på livet for alle børn. Alle skal kunne tage en uddannelse. Vi vil støtte erhvervsskolerne. Mere erhvervspraktik – Rigtige praktikpladser

3. Derfor mere fokus på skoleidræt i – en genvej til foreningslivet Fysisk bevægelse og idræt i uddannelsesinstitutionerne skal opprioriteres for at skabe en aktiv generation af unge, så de derigennem motiveres til foreningslivet

Kontakt Lartey Lawson 

13 + 5 =